Bộ chuyển đổi Datexel CANopen Modules Analog and Digital IO DAT7000

Mã sản phẩm: MSP |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Bộ chuyển đổi Datexel CANopen Modules Analog and Digital IO DAT7000.

Thông tin sản phẩm

Bộ chuyển đổi Datexel CANopen Modules Analog and Digital IO DAT7000.


DAT7014

CANopen Slave Device RTD, Resistance and Potentiometer

Input 4 Channel. RTD, Resistance or Potentiometer.

Resolution 16 Bit

DAT7015

CANopen Slave Device Voltage and Current

Input 4 Channel. Voltage or mA.

Resolution 16 Bit

DAT7016

CANopen Slave Device Thermocouple and mV input

Input 4 Channel. mV or Thermocouple.

Resolution 16 Bit

DAT7130

CANopen Slave Device Digital Inputs and Outputs

Input 8 Digital

Output 4 Relays.

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB