Bộ chuyển đổi nhiệt độ INOR profipaq h apaq l ipaq r202 minipaq l ipaq r330 ipaq l

Mã sản phẩm: MSP |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Bộ chuyển đổi nhiệt độ INOR profipaq h apaq l ipaq r202 minipaq l ipaq r330 ipaq l

Thông tin sản phẩm

Bộ chuyển đổi nhiệt độ INOR profipaq h apaq l ipaq r202 minipaq l ipaq r330 ipaq l


INOR MinIPAQ-HLP
INOR IPAQ-H
INOR IPAQ-Hplus
INOR 70MQHLP002
INOR 70IPH00001
INOR 70IPHP0001

Basic Programmable 
2-wire Transmitter
 • Type: Digital
 • Input: RTD thermocouple
 • Output: 4-20 mA
 • Isolation: Unisolated
 • Measuring channels: 1 channel
Universal Programmable 
2-wire Transmitters
 • Type: Digital
 • Input: RTD, thermocouple, Universal
 • Output: 4-20 mA
 • Isolation: Isolated
 • Measuring channels: 1 channel
High-Precision Universal Programmable 
2-wire Transmitter
 • Type: Digital
 • Input: RTD, thermocouple, Universal
 • Output: 4-20 mA
 • Isolation: Isolated
 • Measuring channels: 1 channel


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB