Cảm biến do áp suất cho thực phẩm, ngành dược Keller 25 F, 35 X HTC, 35 X HT(T)

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)
Cảm biến do áp suất cho thực phẩm, ngành dược Keller 25 F,  35 X HTC, 35 X HT(T)

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị hãng C&W Specialist Equipment, Thiết bị đo áp suất, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất hãng KellerThiết bị hiệu chuẩn áp suất Keller K/P, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Keller P12, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Keller HTP1, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Keller (LPX), (MPX), (HPX), Đồng hồ đo áp suất có tín hiệu ra Keller dV-2 PS,  Bộ hiển thị áp suất điện tử Keller EV-120, Bộ hiển thị áp suất Keller EV-97 , Bộ hiển thị, điều khiển áp suất, mức nước Keller EV-94 EB, EV-06, Đồng hồ đo áp suất điện tử Keller dV-2, dV-2 Cool, Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số Keller dV-1 , Đồng hồ đo và ghi áp suất điện tử Keller LEO 5, Đồng hồ đo áp suất điện tử Keller LEO Record, LEO Record Ei, Đồng hồ đo áp suất chuẩn điện tử Keller LEX 1, Đồng hồ đo áp suất điện tử Keller ECO 2, ECO 2 Ei, Đồng hồ đo áp suất điện tử Keller LEO 2, LEO 2 Ei, Đồng hồ đo áp suất chuẩn Keller LEO 1, Bộ ghi dữ liệu áp suất, mức nước Keller 21 D(C) RFID, ARC-1, Bộ ghi dữ liệu áp suất, mức nước Keller DCX-22 AA, DCX-25 PVDF, DCX-38 VG, Bộ ghi dữ liệu áp suất, mức Keller DCX-16 (VG, SG), DCX-18 ECO, DCX-22 (VG, , Cảm biến đo mức nước thủy tĩnh Keller 36 Xi W (CTD), 33 X Ei (LV), 35 X Ei (LV) ,36 XW Ei (LV), PD-33 , Cảm biến đo mức nước thủy tĩnh Keller 26 W, 26 Y, 23 SY Ei, 25 Y Ei , 26 Y Ei, , Đồng hồ, cảm biến áp suất hiển thị điện tử Keller LEO 3, Cảm biến đo lực Keller FA-23, Cảm biến do áp suất cho thực phẩm, ngành dược Keller 25 F, 35 X HTC, 35 X HT(T), Cảm biến áp suất Keller 41 X, 41 X Ei, 46 X, 46 X Ei, 21 D(C) RFID, Cảm biến áp suất phòng nổ Keller 33 X Ei (LV), 35 X Ei (LV) , 36 XW Ei (LV), PD-33 , Cảm biến áp suất phòng nổ Keller 23 Ed, 25 Ed, 33 X Ed , 35 X Ed, 23 SY Ei, 25 , Cảm biến đo áp suất Keller 33 X , 35 X, PRD-33 X, PD-39 X, PD-39 X Ei, 41 X, , Cảm biến đo áp suất Keller 22 DT, 22 M S, 23, 25, 23 SY, 25 Y, Cảm biến đo áp suất Keller 21 C, 21 PY Pisello, 21 Y M5 HB,

Thông tin sản phẩm

Cảm biến do áp suất cho thực phẩm, ngành dược Keller 25 F,  35 X HTC, 35 X HT(T)


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB