Cảm biến đo khí ZD22 GFG

Mã sản phẩm: ZD22 |
Thương hiệu: GFG
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)
Cảm biến đo khí
Model: CC22
Hãng: GFG

Yêu cầu giá tốt: 0984.843.683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của GFG.

Máy đo khí 9025-XPS GFGMáy đo khí Microtector II G460 GFGMáy đo khí Microtector II G450 GFG,Máy đo khí G400-MP2 GFGCảm biến đo nước Variocon 2010 GFGCảm biến đo nước MiniCal III GFG,Cảm biến đo khí ZD21 GFGCảm biến đo khí CS21 GFGCảm biến đo khí CI21 GFGCảm biến đo khí GMA36 Pro GFGCảm biến đo khí IR24 GFGCảm biến đo khí CC28 FGGCảm biến đo khí IR29 GFG,Cảm biến đo khí IR29 i GFGCảm biến đo khí ZD22 GFGCảm biến đo khí EC22 GFGCảm biến đo khí CC22 GFGCảm biến đo khí GMA200-MW4 GFGCảm biến đo khí GMA200-MT GFGCảm biến đo khí GMA200-MW GFGMáy đo khí DS400 GFGMáy đo khí hãng GFG,Thiết bị đo khí GFG

Máy đo khí đa chỉ tiêu G460 - GFG, Máy đo khí đa chỉ tiêu G450 - GFG.

Máy đo khí đa chỉ tiêu G460 - GFG, Máy đo khí đa chỉ tiêu G450 - GFG, Cảm biến đo nước Variocon 2010 GFG, Cảm biến đo nước MiniCal III GFG, Cảm biến đo khí CI21 GFG, Cảm biến đo khí IR24 GFG, Cảm biến đo khí CC28 GFG, Cảm biến đo khí IR29 i GFG, Cảm biến đo khí ZD22 GFG, Cảm biến đo khí CC22 GFG, Cảm biến đo khí GMA200-MW4 GFG, Cảm biến đo khí GMA200-MW GFG, Máy đo khí DS400 GFG, Máy đo khí TS400 GFG, Máy đo khí G400-MP2 GFG, Máy đo khí 9025-XPS GFG, Máy đo khí Microtector II G450 GFG, Máy đo khí Drop-in charger GFG,Thông tin sản phẩm
Gas concentration is shown on the backlit graphic display
Less wiring required (RS485/BUS)
Long-term stable sensors
Low maintenance effort
Status and function display, directly on the transmitter
Settings via keyboard, potentiometer or via the zero key
Optical and acoustic signal Generator
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB