Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki TH-1204, TH-1504, TH-1105, TH-1205, TH-1505, TH-1106, TH-1206, TH-1506

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki TH-1204, TH-1504, TH-1105, TH-1205, TH-1505, TH-1106, TH-1206, TH-1506

Thông tin sản phẩm

Cảm biến đo momen xoắn Ono Sokki TH-1204, TH-1504, TH-1105, TH-1205, TH-1505, TH-1106, TH-1206, TH-1506


TH-1000 series

1 N·m = 0.1019716 kgfm


Model name Torque capacity Applicable rotation range Inertia moment Spring constant

TH-

N・m r/min kgm2 N・m/rad
1204 2 0 to 6,000 6.95 × 10-5 1.67 × 102
1504 5 0 to 6,000 6.95 × 10-5 4.12 × 102
1105 10 0 to 8,000 7.70 × 10-5 7.75 × 102
1205 20 0 to 8,000 7.70 × 10-5 1.57 × 103
1505 50 0 to 6,000 1.19 × 10-3 6.18 × 103
1106 100 0 to 6,000 1.19 × 10-3 1.27 × 104
1206 200 0 to 6,000 1.34 × 10-3 2.54 × 104
1506 500 0 to 6,000 1.34 × 10-3 6.18 × 104
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB