Cần siết lực Tohnichi QSPLS, CSPLS, QRSPLS, SPLS(MH), RSPLS, SPLS-N, BQSPLS, BCSPLS

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Cần siết lực Tohnichi QSPLS, CSPLS, QRSPLS, SPLS(MH), RSPLS, SPLS-N, BQSPLS, BCSPLS

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng Tohnichi:

Thiết bị đo lực Tohnichi, Thiết bị đo momen Tohnichi  Súng bắn vít Tohnichi U , UR, Súng siết lực tự động Tohnichi AUR, Súng siết lực tự động Tohnichi AP, Cần siết lực Tohnichi HA, HAC, Dụng cụ siết lực Tohnichi AC3, Dụng cụ siết lực Tohnichi A3 , Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi TCR, Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi TCF, Máy đo momen xoắn Tohnichi 5TM, Máy đo momen xoắn Tohnichi TM, Thiết bị đo momen xoắn Tohnichi TME2, Thiết bị đo momen Tohnichi BTGE10CN-G, BTGE20CN-G, BTGE50CN-G, BTGE100CN-G,  Thiết bị đo Momen Tohnichi ATGE05CN-G, ATGE1CN-G, ATGE2CN-G,  Thiết bi đo momen Tohnichi ATG, BTG, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi TDTCL60CN, TDTCL600CN, DOTCL,  Thiết bị hiệu chuẩn cờ lê lực Tohnichi TCC100N2-G, TCC100N2-D-G,  Thiết bị hiệu chuẩn cờ lê lực Tohnichi TF200N, TF500N, TF1000N, TF2000N, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi DOT (-MD), Thiết bị kiểm tra momen Tohnichi DOTE4-G (-MD2), Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi ST3-G(-BT), Máy kiểm tra momen Tohnichi LC3-G, LC20N3-G, LC200N3-G, LC1000N3-G,  Máy đo momen xoắn Tohnichi TDT3-G, TDT60CN3-G,  Cần siết lực Tohnichi CSPLD, CSPLDC, Cờ lê lực Tohnichi PQLZ, QSPZ, Thiết bị đo momen và đo góc Tohnichi CEM-BTA, Cờ lê đo lực và đo góc xoắn Tohnichi CTA2, Thiết bị đo momen và góc Tohnichi DWQL, M-DW, Cờ lê lực Tohnichi WQL, Cần siết lực Tohnichi MQSP, MPQL, MQL, Cần siết lực Tohnichi CMQSP, Cần siết lực Tohnichi MCSP, Cần siết lực Tohnichi FDD, FD, Cờ lê lực Tohnichi FMA, Cờ lê lực Tohnichi T-FHP, Cờ lê lực Tohnichi FH256MC, Cần siết lực Tohnichi T-FHSLS256, Cờ lê lực Tohnichi BLA, Cần siết lực Tohnichi QSPCAMS, QSPCALS, QSPCAFHP, QSPCAFH, Cần siết lực Tohnichi QSPLS, CSPLS, QRSPLS, SPLS(MH), RSPLS, SPLS-, Cờ lê lực Tohnichi QLLS , CLLS , PQLLS, PCLLS, TiQLLS, Cần siết lực Tohnichi CSF, CF, Cờ lê lực Tohnichi QF, QFR, Cần siết lực Tohnichi FR, Cần siết lực Tohnichi SF , F, Cần siết lực Tohnichi T-S, Cờ lê lực đồng hồ Tohnichi CDB-S, Cờ lê lực hiển thị đồng hồ Tohnichi DB, DBE, DBR, Cờ lê lực điện tử Tohnichi CEM-WF, Cần siết lực hiển thị điện tử Tohnichi CTB2-G, Cờ lê lực điện tử Tohnichi CPT-G, Cần siết lực điện tử Tohnichi CEM3-P, Cần siết lực điện tử Tohnichi CEM3-G-BT, Cờ lê lực hiển thị điện tử Tohnichi CEM3-G, Cần siết lực Tohnichi MT70N, Cần siết lực Tohnichi CLWP, Cờ lê lực Tohnichi PCL, Cờ lê lực Tohnichi PQL, Cần siết lực Tohnichi TiQL, TiLQL, TiEQL(E), Cờ lê lực Tohnichi YCL, Cờ lê lực Tohnichi RSP, Cờ lê lực Tohnichi NSP100CNX8, Cần siết lực Tohnichi PHL, PHLE, Cờ lê lực Tohnichi TW2 , TW750N2, TW1000N2, Cờ lê lực Tohnichi SP-N, Cờ lê lực Tohnichi SP-H, Cần siết lực Tohnichi MTQL, Cờ lê lực Tohnichi DQL, DQLE, Cờ lê lực Tohnichi SP, SP-MH, Cờ lê lực Tohnichi BCSP, Cờ lê lực Tohnichi CL-MH, Cần siết lực Tohnichi CL, CLE, Cần siết lực Tohnichi BQSP, Cờ lê lực Tohnichi CSP, CSP-MH, Cần siết lực Tohnichi QL-MH, Cờ lê lực Tohnichi QL, QLE, Cờ lê lực Tohnichi QSPCA, QSPCA6N, QSPCA12N, QSPCA30N, QSPCA70N, Cờ lê lực Tohnichi QSP, QSP-MH, Tua vít lưc Tohnichi RTDZ, RNTDZ, MNTD, Tua vít lực Tohnichi FTD, Tua vít lực Tohnichi RTDFH, RNTDFH, Tua vít lực Tohnichi RTDLS, RNTDLS, Tô vít lực Tohnichi MTD, Tô vít lực Tohnichi AMLD, BMLD, Tô vít lực Tohnichi AMRD , BMRD, Tô vít lực Tohnichi FTD, Tô vít lực RTD, RTD15CN, RTD30CN, RTD60CN, RTD120CN, RTD260CN, Tô vít lực Tohnichi STC2-G, STC50CN2-G, STC200CN2-G,  Tua vít lực LTD, LTD15CN, LTD30CN, LTD60CN, LTD120CN, LTD260CN,  Tô vít lực NTD, NTD15CN, NTD30CN, NTD60CN, NTD120CN, NTD260CN, , Tua vít lực Tohnichi RNTD, RNTD15CN RNTD30CN, RNTD60CN, RNTD120CN,

Cờ lê lực, tô Vít lực Tohnichi, Dụng cụ siết lực Tohnichi, Máy kiểm tra TDT3-G TohnichiMáy kiểm tra DOTE-G Tohnichi, Tua vít kiểm tra STC Tohnichi , Tua vít kiểm tra FTD/ FTD-S Tohnichi, Cờ lê lực BD, DBE, Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-P, Cờ Lê Lực QSP (Tohnichi), Cờ Lê Lực - Cần Xiết Lực - Tohnichi,

Thông tin sản phẩm

Cần siết lực Tohnichi QSPLS, CSPLS, QRSPLS, SPLS(MH), RSPLS, SPLS-N, BQSPLS, BCSPLS


Model
Dimension
mm
Weight
kg
Model
Dimension
mm
Weight
kg
Model
Dimension
mm
Weight
kg
Model
Dimension
mm
Weight
kg
Ratchet Head Fixed Open End Head Fixed Open End Head Fixed Ring Head
QSPMS12N4 32 0.32 SPLS19N2X10(-MH) 29.5 0.36 SPLS120N2X14(-MH) 91 0.96 RSPMS8N2X8 42.5 0.27
QSPLS25N3 33.5 0.37 SPLS19N2X11(-MH) SPLS120N2X17(-MH) 92 RSPMS8N2X10
QSPLS50N3 48.5 0.57 SPLS19N2X12(-MH) 26.5 SPLS120N2X18(-MH) 94 RSPLS19N2X8(-MH) 45.5 0.36
QSPLS100N4 81 0.8 SPLS19N2X13(-MH) 27.5 SPLS120N2X19(-MH) RSPLS19N2X10(-MH)
QSPLS140N3 100.5 0.9 SPLS19N2X14(-MH) SPLS120N2X21(-MH) 96 RSPLS19N2X13(-MH)
QSPLS200N4 178.5 1.47 SPLS19N2X17(-MH) 28.5 SPLS120N2X22(-MH) RSPLS38N2X10(-MH) 60.5 0.53
QSPLS280N3 248.5 2.57 SPLS19N2X19(-MH) 30.5 SPLS120N2X23(-MH) RSPLS38N2X12(-MH)
QSPLS420N 449 3.87 SPLS19N2X21(-MH) 31.5 SPLS120N2X24(-MH) RSPLS38N2X13(-MH)
Model
Dimension
mm
Weight
kg
SPLS19N2-1X10(-MH) 30.5 SPLS120N2X27(-MH) RSPLS38N2X14(-MH)
Interchangeable Head SPLS19N2-2X10(-MH) SPLS120N2X30(-MH) RSPLS38N2X16(-MH)
CSPLS12N4 X 8D 50 0.32 SPLS19N2-3X10(-MH) SPLS160N2X19(-MH) 1.11 RSPLS38N2X17(-MH)
CSPLS25N3 X 10D 58.5 SPLS38N2X8(-MH) 35.5 0.52 SPLS160N2X21(-MH) RSPLS67N2X14(-MH) 82.5 0.62
CSPLS50N3 X 12D 78.5 0.5 SPLS38N2X9(-MH) 36.5 SPLS160N2X22(-MH) RSPLS67N2X16(-MH)
CSPLS50N3 X 15D 88.5 SPLS38N2X10(-MH) 37.5 SPLS160N2X24(-MH) RSPLS67N2X17(-MH)
CSPLS100N3 X 15D 120.5 0.74 SPLS38N2X11(-MH) SPLS160N2X26(-MH) 99 RSPLS67N2X18(-MH)
CSPLS140N3 X 15D 135.5 SPLS38N2X12(-MH) 38.5 SPLS160N2X27(-MH) RSPLS67N2X19(-MH)
CSPLS200N3 X 19D 223.5 1.37 SPLS38N2X13(-MH) SPLS160N2X41(-MH) RSPLS120N2X17(-MH) 120 0.97
CSPLS280N3 X 22D 308.5 2.17 SPLS38N2X14(-MH) 39.5 SPLS220N2X19(-MH) 171 1.62 RSPLS120N2X18(-MH)
CSPLS420N X 22D 495.5 3.87 SPLS38N2X16(-MH) 41.5 SPLS220N2X22(-MH) 173 RSPLS120N2X19(-MH)
Model Dimension
mm
Weight
kg
SPLS38N2X17(-MH) SPLS220N2X24(-MH) 174 RSPLS120N2X21(-MH) 1.02
Fixed Open Ring Head SPLS38N2X19(-MH) 42.5 SPLS220N2X27(-MH) 176 RSPLS120N2X22(-MH)
QRSPLS38N X 17 94 0.57 SPLS38N2X22(-MH) 44.5 SPLS220N2X29(-MH) 177 RSPLS160N2X19(-MH) 124 1.17
QRSPLS38N X 19 95 SPLS38N2X24(-MH) 45.5 SPLS220N2X30(-MH) 179 RSPLS160N2X21(-MH)
QRSPLS38N X 21 97 SPLS38N2X27(-MH) 47.5 SPLS220N2X32(-MH) 182 RSPLS160N2X22(-MH)
QRSPLS38N X 24 99 0.6 SPLS38N2-1X10(-MH) 38.5 SPLS220N2X34(-MH) 184 RSPLS160N2X24(-MH)
Model
Dimension
mm
Weight
kg
SPLS38N2-2X10(-MH) 40.5 SPLS220N2X36(-MH) 188 RSPLS220N2X22(-MH) 197 1.67
Fixed Open End Head SPLS38N2-3X10(-MH) 38.5 SPLS310N2X22(-MH) 239 2.17 RSPLS220N2X24(-MH)
SPMS2N2X5.5 20.5 0.27 SPLS38N2X14N(-MH) 39.5 SPLS310N2X24(-MH) RSPLS220N2X27(-MH) 1.65
SPMS2N2X7 21.5 SPLS67N2X14(-MH) 57.5 0.64 SPLS310N2X27(-MH) 241 RSPLS310N2X24(-MH) 264 2.17
SPMS2N2X8 22.5 SPLS67N2X16(-MH) 58.5 SPLS310N2X30(-MH) 242 RSPLS310N2X27(-MH)
SPMS2N2X10 23.5 SPLS67N2X17(-MH) 59.5 SPLS310N2X32(-MH) 244 RSPLS310N2X30(-MH)
SPMS2N2X12 25.5 SPLS67N2X18(-MH) SPLS310N2X41(-MH) 254 Model
Dimension
mm
Weight
kg
SPMS2N2X13 SPLS67N2X19(-MH) 60.5 SPLS310N2X46(-MH) Fixed Open End Head with Notch
SPMS2N2X17 27.5 SPLS67N2X21(-MH) 61.5 Model     SPLS19N2-1X10N(-MH) 30.5 0.36
Bi-Directional
SPMS2N2X19 SPLS67N2X22(-MH) 62.5 BQSPLS Series     SPLS19N2-3X10N(-MH)
SPMS8N2X7 21.5 SPLS67N2X24(-MH) 67.5 BCSPLS Series     SPLS19N2-4X10N(-MH)
SPMS8N2X8 22.5 SPLS67N2X27(-MH) 69.5       SPLS19N2-5X10N(-MH)
SPMS8N2X9 23.5 SPLS67N2X29(-MH) 70.5       SPLS19N2-9X10N(-MH)
SPMS8N2X10 SPLS67N2X30(-MH)            
SPMS8N2X12 25.5 SPLS67N2X32(-MH) 71.5            
SPMS8N2X13 SPLS67N2X33.3(-MH) 72.5            
SPMS8N2X19 27.5                  
SPMS8N2X24 30.5                  
SPMS8N2X27 32.5                  

Inch size width models for SPLS / RSPLS are available upon request. Ask us desired inch size width.


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB