Cờ lê lực loại hiển thị đồng hồ hãng Gedore Torque

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Cờ lê lực loại hiển thị đồng hồ hãng Gedore Torque

Thông tin sản phẩm

Cờ lê lực loại hiển thị đồng hồ hãng Gedore TorqueClick on the table to enlarge
  Calibrated Range  
Order Code Model ISO   Imperial   Drive mm kg Signal
010100 ADS 4 0.8-4.0 N.m 0.1 N.m 7-35 lbf.in 1 lbf.in 1/4" Square M 244 0.52 no signal
010108 ADS 4 S 0.8-4.0 N.m 0.1 N.m 7-35 lbf.in 1 lbf.in 1/4" Square M 244 0.52 signal
010120 ADS 8 1.6-8.0 N.m 0.25 N.m 14-75 lbf.in 1 lbf.in 1/4" Square M 244 0.52 no signal
010128 ADS 8 S 1.6-8.0 N.m 0.25 N.m 14-75 lbf.in 1 lbf.in 1/4" Square M 244 0.52 signal
010140 ADS 12 D 2.4-12 N.m 0.5 N.m 24-120 lbf.in 2 lbf.in 1/4" Square M 244 0.52 no signal
010148 ADS 12 DS 2.4-12 N.m 0.5 N.m 24-120 lbf.in 2 lbf.in 1/4" Square M 244 0.52 signal
010160 ADS 12 A 2.4-12 N.m 0.5 N.m 24-120 lbf.in 2 lbf.in 3/8" Square M 244 0.52 no signal
010168 ADS 12 AS 2.4-12 N.m 0.5 N.m 24-120 lbf.in 2 lbf.in 3/8" Square M 244 0.52 signal
010180 ADS 25 5-25 N.m 1 N.m 48-240 lbf.in 10 lbf.in 3/8" Square M 244 0.52 no signal
010188 ADS 25 S 5-25 N.m 1 N.m 48-240 lbf.in 10 lbf.in 3/8" Square M 244 0.52 signal
010200 ADS 25 F 5-25 N.m 1 N.m 4-20 lbf.ft 0.5 lbf.ft 3/8" Square M 244 0.52 no signal
010208 ADS 25 FS 5-25 N.m 1 N.m 4-20 lbf.ft 0.5 lbf.ft 3/8" Square M 244 0.52 signal
010220 ADS 40 8-40 N.m 1 N.m 72-360 lbf.in 10 lbf.in 3/8" Square M 244 0.52 no signal
010228 ADS 40 S 8-40 N.m 1 N.m 72-360 lbf.in 10 lbf.in 3/8" Square M 244 0.52 signal
010240 ADS 40 F 8-40 N.m 1 N.m 6-30 lbf.ft 1 lbf.ft 3/8" Square M 244 0.52 no signal
010248 ADS 40 FS 8-40 N.m 1 N.m 6-30 lbf.ft 1 lbf.ft 3/8" Square M 244 0.52 signal

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB