Cờ lê lực Tohnichi QF, QFR

Mã sản phẩm: MSP |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)
Cờ lê lực Tohnichi QF, QFR

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng Tohnichi:

Thiết bị đo lực Tohnichi, Thiết bị đo momen Tohnichi  Súng bắn vít Tohnichi U , UR, Súng siết lực tự động Tohnichi AUR, Súng siết lực tự động Tohnichi AP, Cần siết lực Tohnichi HA, HAC, Dụng cụ siết lực Tohnichi AC3, Dụng cụ siết lực Tohnichi A3 , Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi TCR, Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi TCF, Máy đo momen xoắn Tohnichi 5TM, Máy đo momen xoắn Tohnichi TM, Thiết bị đo momen xoắn Tohnichi TME2, Thiết bị đo momen Tohnichi BTGE10CN-G, BTGE20CN-G, BTGE50CN-G, BTGE100CN-G,  Thiết bị đo Momen Tohnichi ATGE05CN-G, ATGE1CN-G, ATGE2CN-G,  Thiết bi đo momen Tohnichi ATG, BTG, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi TDTCL60CN, TDTCL600CN, DOTCL,  Thiết bị hiệu chuẩn cờ lê lực Tohnichi TCC100N2-G, TCC100N2-D-G,  Thiết bị hiệu chuẩn cờ lê lực Tohnichi TF200N, TF500N, TF1000N, TF2000N, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi DOT (-MD), Thiết bị kiểm tra momen Tohnichi DOTE4-G (-MD2), Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi ST3-G(-BT), Máy kiểm tra momen Tohnichi LC3-G, LC20N3-G, LC200N3-G, LC1000N3-G,  Máy đo momen xoắn Tohnichi TDT3-G, TDT60CN3-G,  Cần siết lực Tohnichi CSPLD, CSPLDC, Cờ lê lực Tohnichi PQLZ, QSPZ, Thiết bị đo momen và đo góc Tohnichi CEM-BTA, Cờ lê đo lực và đo góc xoắn Tohnichi CTA2, Thiết bị đo momen và góc Tohnichi DWQL, M-DW, Cờ lê lực Tohnichi WQL, Cần siết lực Tohnichi MQSP, MPQL, MQL, Cần siết lực Tohnichi CMQSP, Cần siết lực Tohnichi MCSP, Cần siết lực Tohnichi FDD, FD, Cờ lê lực Tohnichi FMA, Cờ lê lực Tohnichi T-FHP, Cờ lê lực Tohnichi FH256MC, Cần siết lực Tohnichi T-FHSLS256, Cờ lê lực Tohnichi BLA, Cần siết lực Tohnichi QSPCAMS, QSPCALS, QSPCAFHP, QSPCAFH, Cần siết lực Tohnichi QSPLS, CSPLS, QRSPLS, SPLS(MH), RSPLS, SPLS-, Cờ lê lực Tohnichi QLLS , CLLS , PQLLS, PCLLS, TiQLLS, Cần siết lực Tohnichi CSF, CF, Cờ lê lực Tohnichi QF, QFR, Cần siết lực Tohnichi FR, Cần siết lực Tohnichi SF , F, Cần siết lực Tohnichi T-S, Cờ lê lực đồng hồ Tohnichi CDB-S, Cờ lê lực hiển thị đồng hồ Tohnichi DB, DBE, DBR, Cờ lê lực điện tử Tohnichi CEM-WF, Cần siết lực hiển thị điện tử Tohnichi CTB2-G, Cờ lê lực điện tử Tohnichi CPT-G, Cần siết lực điện tử Tohnichi CEM3-P, Cần siết lực điện tử Tohnichi CEM3-G-BT, Cờ lê lực hiển thị điện tử Tohnichi CEM3-G, Cần siết lực Tohnichi MT70N, Cần siết lực Tohnichi CLWP, Cờ lê lực Tohnichi PCL, Cờ lê lực Tohnichi PQL, Cần siết lực Tohnichi TiQL, TiLQL, TiEQL(E), Cờ lê lực Tohnichi YCL, Cờ lê lực Tohnichi RSP, Cờ lê lực Tohnichi NSP100CNX8, Cần siết lực Tohnichi PHL, PHLE, Cờ lê lực Tohnichi TW2 , TW750N2, TW1000N2, Cờ lê lực Tohnichi SP-N, Cờ lê lực Tohnichi SP-H, Cần siết lực Tohnichi MTQL, Cờ lê lực Tohnichi DQL, DQLE, Cờ lê lực Tohnichi SP, SP-MH, Cờ lê lực Tohnichi BCSP, Cờ lê lực Tohnichi CL-MH, Cần siết lực Tohnichi CL, CLE, Cần siết lực Tohnichi BQSP, Cờ lê lực Tohnichi CSP, CSP-MH, Cần siết lực Tohnichi QL-MH, Cờ lê lực Tohnichi QL, QLE, Cờ lê lực Tohnichi QSPCA, QSPCA6N, QSPCA12N, QSPCA30N, QSPCA70N, Cờ lê lực Tohnichi QSP, QSP-MH, Tua vít lưc Tohnichi RTDZ, RNTDZ, MNTD, Tua vít lực Tohnichi FTD, Tua vít lực Tohnichi RTDFH, RNTDFH, Tua vít lực Tohnichi RTDLS, RNTDLS, Tô vít lực Tohnichi MTD, Tô vít lực Tohnichi AMLD, BMLD, Tô vít lực Tohnichi AMRD , BMRD, Tô vít lực Tohnichi FTD, Tô vít lực RTD, RTD15CN, RTD30CN, RTD60CN, RTD120CN, RTD260CN, Tô vít lực Tohnichi STC2-G, STC50CN2-G, STC200CN2-G,  Tua vít lực LTD, LTD15CN, LTD30CN, LTD60CN, LTD120CN, LTD260CN,  Tô vít lực NTD, NTD15CN, NTD30CN, NTD60CN, NTD120CN, NTD260CN, , Tua vít lực Tohnichi RNTD, RNTD15CN RNTD30CN, RNTD60CN, RNTD120CN,

Cờ lê lực, tô Vít lực Tohnichi, Dụng cụ siết lực Tohnichi, Máy kiểm tra TDT3-G TohnichiMáy kiểm tra DOTE-G Tohnichi, Tua vít kiểm tra STC Tohnichi , Tua vít kiểm tra FTD/ FTD-S Tohnichi, Cờ lê lực BD, DBE, Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-P, Cờ Lê Lực QSP (Tohnichi), Cờ Lê Lực - Cần Xiết Lực - Tohnichi,

Thông tin sản phẩm
Cờ lê lực Tohnichi QF, QFR


Accuracy ±3%
S.I. MODEL QF60N QF120N QF220N QF320N QF420N QF560N QF700N QF850N QFR1050N QFR1400N QFR2100N QFE2800N QFR4200N QFR6000N
TORQUE RANGE
[N • m]
MIN.~MAX. 6~60 10~120 30~220 60~320 70~420 100~560 100~700 100~850 100~1050 200~1400 300~2100 300~2800 400~4200 600~6000
GRAD. 1 2 5 10 20 50 100
METRIC MODEL 600QF 1200QF 2200QF 3200QF 4200QF 5600QF 7000QF 8500QF 10500QFR 14000QFR 21000QFR 28000QFR 42000QFR 60000QFR
TORQUE RANGE
[kgf • cm/kgf • m]
MIN.~MAX. Kgf • cm
60~600
100~1200 300~2200 Kgf • m
6~32
7~42 10~56 10~70 10~85 10~105 20~140 30~210 30~280 40~420 60~600
GRAD. Kgf • cm
10
20 50 Kgf • m
1
2 5 10
AMERICAN MODEL 600QF-A 1200QF-A 2200QF-A 3200QF-A 4200QF-A 5600QF-A 7000QF-A 8500QF-A 10500QFR-A 14000QFR-A 21000QFR-A 28000QFR-A 42000QFR-A 60000QFR-A
TORQUE RANGE
[lbf • in/lbf • ft]
MIN.~MAX. lbf • in
0~520
lbf • ft
6~86
25~160 40~230 30~300 50~400 50~500 60~600 100~750 100~1000 200~1500 200~2000 300~3000 400~4300
GRAD. lbf • in
10
lbf • ft
2
5 10 20 50
APPRICABLE BOLT
(REFERENCE)
STEEL M12 (M14) (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39)M42 (M45)M48 (M52)
HIGHT TENSION M8 M10 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36(M39) M42(M45)
MAX. HAND FORCE P [N] 155 269 436 555 568 677 680 1340 1510 1940 2320 3050 3960
MEMORY POINTER OPTIONAL STANDARD
DIMENSION
[mm]
EFFECTIVE LENGTH (L) 395 453 510 582 750 840 1053 1283 797 940 1100 1240 1400 1540
OVERALL LENGTH (L') 455 520 580 655 830 950 1165 1400 845 992 1158 1305 1473 1624
HEIGHT (M) 45.7 54 57.5 66.8 68.4 69.1 70.6 93 96 99.5 120 131.5 134.5
WIDTH (B) 104 110 120 130 152 160 180 190 216 220 236
SCALE SPAN (δ) 39.6 43.6 48.8 52.2 51.0 62.5 66.3 71.3 80.6 87.7 91.8 96.8
SQ. DRIVE (a) 9.53 12.7 19.05 25.4 38.1
SQ. DRIVE (b) 11 14 20.5 26.5 42
HEAD (h) 24.4 30 33 41.1 44.2 45.7 48.7 55.7 58.5 60.5 67 84.5 89.5 91.5
HEAD (R) 16 18.8 22.5 25.5 29 32 35 37 40 44 50 55 63 70
HOOK (d) 26 30 38 20 24 31
HOOK (ℓ) 90 100 160 45 65 75
WEIGHT [kg] 0.8 1.2 1.8 2.6 3.4 4.3 6.5 8.5 12.5 15.5 21 30 32


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB