Cờ lê lực Tohnichi QL, QLE

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Cờ lê lực Tohnichi QL, QLE

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng Tohnichi:

Thiết bị đo lực Tohnichi, Thiết bị đo momen Tohnichi  Súng bắn vít Tohnichi U , UR, Súng siết lực tự động Tohnichi AUR, Súng siết lực tự động Tohnichi AP, Cần siết lực Tohnichi HA, HAC, Dụng cụ siết lực Tohnichi AC3, Dụng cụ siết lực Tohnichi A3 , Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi TCR, Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi TCF, Máy đo momen xoắn Tohnichi 5TM, Máy đo momen xoắn Tohnichi TM, Thiết bị đo momen xoắn Tohnichi TME2, Thiết bị đo momen Tohnichi BTGE10CN-G, BTGE20CN-G, BTGE50CN-G, BTGE100CN-G,  Thiết bị đo Momen Tohnichi ATGE05CN-G, ATGE1CN-G, ATGE2CN-G,  Thiết bi đo momen Tohnichi ATG, BTG, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi TDTCL60CN, TDTCL600CN, DOTCL,  Thiết bị hiệu chuẩn cờ lê lực Tohnichi TCC100N2-G, TCC100N2-D-G,  Thiết bị hiệu chuẩn cờ lê lực Tohnichi TF200N, TF500N, TF1000N, TF2000N, Thiết bị hiệu chuẩn momen Tohnichi DOT (-MD), Thiết bị kiểm tra momen Tohnichi DOTE4-G (-MD2), Cảm biến đo momen xoắn Tohnichi ST3-G(-BT), Máy kiểm tra momen Tohnichi LC3-G, LC20N3-G, LC200N3-G, LC1000N3-G,  Máy đo momen xoắn Tohnichi TDT3-G, TDT60CN3-G,  Cần siết lực Tohnichi CSPLD, CSPLDC, Cờ lê lực Tohnichi PQLZ, QSPZ, Thiết bị đo momen và đo góc Tohnichi CEM-BTA, Cờ lê đo lực và đo góc xoắn Tohnichi CTA2, Thiết bị đo momen và góc Tohnichi DWQL, M-DW, Cờ lê lực Tohnichi WQL, Cần siết lực Tohnichi MQSP, MPQL, MQL, Cần siết lực Tohnichi CMQSP, Cần siết lực Tohnichi MCSP, Cần siết lực Tohnichi FDD, FD, Cờ lê lực Tohnichi FMA, Cờ lê lực Tohnichi T-FHP, Cờ lê lực Tohnichi FH256MC, Cần siết lực Tohnichi T-FHSLS256, Cờ lê lực Tohnichi BLA, Cần siết lực Tohnichi QSPCAMS, QSPCALS, QSPCAFHP, QSPCAFH, Cần siết lực Tohnichi QSPLS, CSPLS, QRSPLS, SPLS(MH), RSPLS, SPLS-, Cờ lê lực Tohnichi QLLS , CLLS , PQLLS, PCLLS, TiQLLS, Cần siết lực Tohnichi CSF, CF, Cờ lê lực Tohnichi QF, QFR, Cần siết lực Tohnichi FR, Cần siết lực Tohnichi SF , F, Cần siết lực Tohnichi T-S, Cờ lê lực đồng hồ Tohnichi CDB-S, Cờ lê lực hiển thị đồng hồ Tohnichi DB, DBE, DBR, Cờ lê lực điện tử Tohnichi CEM-WF, Cần siết lực hiển thị điện tử Tohnichi CTB2-G, Cờ lê lực điện tử Tohnichi CPT-G, Cần siết lực điện tử Tohnichi CEM3-P, Cần siết lực điện tử Tohnichi CEM3-G-BT, Cờ lê lực hiển thị điện tử Tohnichi CEM3-G, Cần siết lực Tohnichi MT70N, Cần siết lực Tohnichi CLWP, Cờ lê lực Tohnichi PCL, Cờ lê lực Tohnichi PQL, Cần siết lực Tohnichi TiQL, TiLQL, TiEQL(E), Cờ lê lực Tohnichi YCL, Cờ lê lực Tohnichi RSP, Cờ lê lực Tohnichi NSP100CNX8, Cần siết lực Tohnichi PHL, PHLE, Cờ lê lực Tohnichi TW2 , TW750N2, TW1000N2, Cờ lê lực Tohnichi SP-N, Cờ lê lực Tohnichi SP-H, Cần siết lực Tohnichi MTQL, Cờ lê lực Tohnichi DQL, DQLE, Cờ lê lực Tohnichi SP, SP-MH, Cờ lê lực Tohnichi BCSP, Cờ lê lực Tohnichi CL-MH, Cần siết lực Tohnichi CL, CLE, Cần siết lực Tohnichi BQSP, Cờ lê lực Tohnichi CSP, CSP-MH, Cần siết lực Tohnichi QL-MH, Cờ lê lực Tohnichi QL, QLE, Cờ lê lực Tohnichi QSPCA, QSPCA6N, QSPCA12N, QSPCA30N, QSPCA70N, Cờ lê lực Tohnichi QSP, QSP-MH, Tua vít lưc Tohnichi RTDZ, RNTDZ, MNTD, Tua vít lực Tohnichi FTD, Tua vít lực Tohnichi RTDFH, RNTDFH, Tua vít lực Tohnichi RTDLS, RNTDLS, Tô vít lực Tohnichi MTD, Tô vít lực Tohnichi AMLD, BMLD, Tô vít lực Tohnichi AMRD , BMRD, Tô vít lực Tohnichi FTD, Tô vít lực RTD, RTD15CN, RTD30CN, RTD60CN, RTD120CN, RTD260CN, Tô vít lực Tohnichi STC2-G, STC50CN2-G, STC200CN2-G,  Tua vít lực LTD, LTD15CN, LTD30CN, LTD60CN, LTD120CN, LTD260CN,  Tô vít lực NTD, NTD15CN, NTD30CN, NTD60CN, NTD120CN, NTD260CN, , Tua vít lực Tohnichi RNTD, RNTD15CN RNTD30CN, RNTD60CN, RNTD120CN,

Cờ lê lực, tô Vít lực Tohnichi, Dụng cụ siết lực Tohnichi, Máy kiểm tra TDT3-G TohnichiMáy kiểm tra DOTE-G Tohnichi, Tua vít kiểm tra STC Tohnichi , Tua vít kiểm tra FTD/ FTD-S Tohnichi, Cờ lê lực BD, DBE, Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI), Cờ Lê Lực Tohnichi CEM3-P, Cờ Lê Lực QSP (Tohnichi), Cờ Lê Lực - Cần Xiết Lực - Tohnichi,

Thông tin sản phẩm

Cờ lê lực Tohnichi QL, QLE


Accuracy ±3%
S.I. MODEL QL50N QL100N4-3/8 - QL100N4 QL140N QL200N4 QL280N-1/2 QL280N QL420N
TORQUE RANGE
[N・m]
MIN. ~ MAX. 10~50 20~100 - 20~100 30~140 40~200 40~280 60~420
GRAD. 0.5 1 2
METRIC MODEL 450QL3 900QL4-3/8 - 900QL4 1400QL3 1800QL4 2800QL3-1/2 2800QL3 4200QL2
TORQUE RANGE
[Kgf・ cm/Kgf・m]
MIN. ~ MAX. kgf・cm
100~500
200~1000 - 200~1000 300~1400 400~2000 kgf・m
4~28
6~42
GRAD. kgf・cm
5
10 20 kgf・m
0.2
AMERICAN MODEL QL400I-3A QL750I-3A QL75F-3A - QL100F-4A QL150F-4A QL200F-4A - QL300F-6A
TORQUE
RANGE
[lbf・ in/lbf・ft]
MIN. ~ MAX. lbf・in
100~400
150~750 lbf・ft
15~75
- 30~100 30~150 30~200 - 60~300
GRAD. lbf・in
5
10 lbf・ft
1
2
APPLICABLE BOLT COMMON STEEL M10 M12(M14) M16 (M18) M20 (M22)
HIGH TENSION M8 M10 M12 (M14) M16 (M18)
MAX. HAND FORCE [N] 278 392 440 500 467
DIMENSION
[mm]
EFFECTIVE LENGTH L 180 255 318 400 600 900
OVERALL LENGTH L' 260 335 400 490 695 995
SQ. DRIVE a 9.53 (3/8 in.) 12.7 (1/2in) 19.05 (3/4in.)
b 11 14 15.4 20.5
HEAD R 16 17 18.8 20 22.5
h 25.6 29 32 33.5 38.4 39.9 44.5 46.5
BODY m 25.5 28 35 38.6
n 11.2 12.2 15 16.1
d 20 21.7 27.2 30
D 38.5 40 51.5 45
Handle Style Black Resin Knurled Metal
Optional Carrying Case Size #842 #846 #843 and #847 #847 N/A
WEIGHT [kg] 0.45 0.69 0.88 1.4 2 3.4
Accuracy ±3%
S.I. MODEL QLE550N2 QLE750N2 QLE1000N2 QLE1400N2 QLE2100N2 QLE2800N2
TORQUE RANGE
[N・m]
MIN. ~ MAX. 100 ~ 550 150 ~ 750 200 ~ 1000 300 ~ 1400 500 ~ 2100 800 ~ 2800
GRAD. 5 10 20
METRIC MODEL 5500QLE2 7500QLE2 10000QLE2 14000QLE2 21000QLE2 28000QLE2
TORQUE RANGE
[Kgf・m]
MIN. ~ MAX. 10 ~ 55 15 ~ 75 20 ~ 100 30 ~ 140 50 ~ 210 80 ~ 280
GRAD. 0.5 1 2
AMERICAN MODEL QLE400F-6A QLE600F-6A QLE700F-8A QLE1000F-8A QLE1500F-8A QLE2000F-12A
TORQUE RANGE
[lbf・ft]
MIN. ~ MAX. 100 ~ 400 150 ~ 600 200 ~ 700 300 ~ 1000 500 ~ 1500 600 ~ 2000
GRAD. 5 10 20
APPLICABLE BOLT COMMON STEEL M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39)M42
HIGH TENSION M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33)
MAX. HAND FORCE [N] 500 600 714.3 848.5 1200 1250
DIMENSION
[mm]
EFFECTIVE LENGTH L 1100 1250 1400 1650 1750 2240
OVERALL LENGTH L' 1189 1342 1515 1787 1899 2405
SQ. DRIVE a 19.05 (3/4 in.) 25.4 (1 in.) 38.1 (1-1/2in)
b 20.5 21.5 26.5 28.5 42
HEAD R 29 32 35 37 44 50
h 49 52 60 69 73 93
BODY m 42 44 52 58 66 79
n 18 20 24 25.5 31
d 33 34 40 45 51 60
D 27.2 30 40 45
ℓ0 843 900 983 971 1103 1190
ℓ1 60 80 100 105 115
ℓ2 426 524 625 921 911 1326
Handle Style Knurled Metal with Press Lock Extension Handle
Optional Carrying Case Size N/A
WEIGHT [kg] 4.3 5.6 7.7 11.1 14.6 23.7
Accuracy ±3%
S.I. MODEL QL2N QL5N QL10N QL15N QL25N5-1/4 QL25N5
TORQUE RANGE
[N・m]
MIN. ~ MAX. 0.4~2 1~5 2~10 3~15 5~25
GRAD. 0.02 0.05 0.1 0.2
METRIC MODEL 20QL 50QL 100QL 150QL 225QL5-1/4 225QL5
TORQUE RANGE
[Kgf・cm]
MIN. ~ MAX. 4~20 10~50 20~100 30~150 50~250
GRAD. 0.2 0.5 1 2.5
AMERICAN MODEL QL15I-2A QL30I-2A QL50I-2A QL100I-2A QL200I-2A QL200I-3A
TORQUE RANGE
[lbf・in]
MIN. ~ MAX. 3~15 6~30 10~50 20~100 50~200
GRAD. 0.1 0.2 0.5 1 2.5
APPLICABLE BOLT COMMON STEEL M4 M5,M6 (M7) M8
HIGH TENSION (M3.5) (M4.5) M6 (M6)M7 (M7)
MAX. HAND FORCE [N] 16.5 41.3 69 103.4 154.3
DIMENSION
[mm]
EFFECTIVE LENGTH L 121 145 162
OVERALL LENGTH L' 193.5 218.5 237
SQ. DRIVE a 6.35mm (1/4in.) 9.53mm (3/8in.)
b 7.5 11
HEAD R 11.5 13
h 17.5 18.5 22
BODY m 19
n 9.2
d 15
D 37
Handle Style Two Toned Yellow/Black Resin
Optional Carrying Case N/A
WEIGHT [kg] 0.27 0.29 0.33
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB