Đầu đo vị trí, đo chiều dày Accretech E-DT-80MC, E-DT-80SC, E-DT-80LA, E-DT-8010A, E-DT-95-6B, E-DT-LM, E-DT-LN

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Đầu đo vị trí, đo chiều dày Accretech E-DT-80MC, E-DT-80SC, E-DT-80LA, E-DT-8010A, E-DT-95-6B, E-DT-LM, E-DT-LN

Thông tin sản phẩm

Đầu đo vị trí, đo chiều dày Accretech E-DT-80MC, E-DT-80SC, E-DT-80LA, E-DT-8010A, E-DT-95-6B, E-DT-LM, E-DT-LN


Specifications

  Plunger type Lever type
Series E-DT-80MC E-DT-80SC E-DT-80LA E-DT-8010A E-DT-95-6B E-DT-LM E-DT-LN
Application Compact Standard Medium displacement Long displacement Long displacement Standard Wide measuring range
Stroke 1.5mm 3mm 10mm 11mm 10mm 2mm 2.5mm
Measuring range ±500μm ±1100μm ±1500μm ±5000μm ±2500μm ±400μm ±800μm
Linearity 0.5%F.S. 0.6%F.S. 1%F.S. 0.5%F.S. 0.5%F.S.
Front travel 550μm 1150μm 1550μm 5100μm 3000μm 500μm 900μm
Measuring force 1.1N 0.7N 0.7N 0.6N 0.07N
Connector SNS connector or metal connector or Canon connector SNS connector Metal or Canon connector SNS connector or metal connector or Canon connector
Cable length 3m 2m 3m or 1.5m
Weight 50g 130g 130g 180g 170g 120g
Usage environment temperature –10 – 65°C (no freezing)
Remarks   Select connector
and polarity
Vacuum retract is available as
option (low measuring force
specification is not available),
connector and polarity selection
Only SNS connector
can be used, only
positive polarity
Select connector
(SNS is not available)
and cable
length/polarity
Select connector
and cable
length/polarity
Select connector
and cable
length/polarity
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB