Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử và ghi dữ liệu KDS DPR100

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử và ghi dữ liệu KDS DPR100

Thông tin sản phẩm

Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử và ghi dữ liệu KDS DPR100No.

Pressure Range

Accuracy

Accuracy

Accuracy

DPR100-1

(-1~0)bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-2

(0~0.16) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-3

(0~0.25) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-4

(0~0.4)bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-5

(0~0.6) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-6

(0~1)bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-7

(0~1.6)bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-8

(0~2.5) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-9

(0~4) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-10

(0~6) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-11

(0~10) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-12

(0~16) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-13

(0~25) bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-14

(0~40)bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-15

(0~60)bar

0.05, G

0.1,G

0.2,G

DPR100-16

(0~100)bar

0.05, G

0.1,SG

0.2,SG

DPR100-17

(0~160 )bar

0.05, G

0.1,SG

0.2,SG

DPR100-18

(0~250)bar

0.05, G

0.1,SG

0.2,SG

DPR100-19

(0~400) bar

0.05, G

0.1,SG

0.2,SG

DPR100-20

(0~600) bar

0.05, G

0.1,SG

0.2,SG

DPR100-21

(0~700) bar

0.05, G

0.1,SG

0.2,SG

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB