Cơ chế: Bao gồm lưỡi cày cacbua, chỉ số quay số.

Linh tinh

Nhân viên kiểm tra loại đầu để kiểm tra liên kết và độ cứng của lõi.

Loại cát: Cát tráng nhựa, Cát hộp nóng, Cát hộp lạnh, Cát không nung, Cát dầu, Cát CO2

Kiểm tra: Đọc độ cứng của lõi của hầu hết các loại.

Ứng dụng:

Để tìm ra độ cứng của lõi nướng hoặc sấy khô làm từ cát lõi, cát nhựa, vv