Đồng hồ đo độ dày Peacock LB-1 LB-2 LB-3 LB-4 LB-5 LB-6 LB-7 LB-7S LB-7V LB-8 LB-9 LB-14 LH-2

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Đồng hồ đo độ dày Peacock LB-1 LB-2 LB-3 LB-4 LB-5 LB-6 LB-7 LB-7S LB-7V LB-8 LB-9 LB-14 LH-2

Yêu cầu giá tốt: 0984.843.683, Email: hien@ttech.vn
Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng Peacock

Đồng hồ đo độ dày, 2 Đồng hồ đo độ dày PeacockĐồng hồ đo lỗ, 4 Đồng hồ đo lỗ Peacock, 5 Đồng hồ đo lỗ cán dài, 6 Đồng hồ đo lỗ cán dài Peacock, 7 Đồng hồ đo độ sâu

Đồng hồ đo hãng PeacockThước đo sâu peacock, dial depth gaugeĐồng hồ đo độ dày điện tử Peacock, digital thickness gaugeĐồng hồ đo độ dày Peacock, dial thickness gaugeĐồng hồ đo độ dày, R1-A, Peacock R1-A PeacockĐồng hồ đo độ dày, H, Peacock, Thickness gauges H PeacockĐồng hồ đo lỗ, CC-3C, Peacock, Cylinder gauges CC-3C PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-138B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-136B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-134B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-132B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-130B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-128B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-124B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-270A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-260A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-255A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-245A PeacockThước cặp đồng hồ LA-9 PeacockThước cặp đồng hồ LA-8 PeacockThước cặp đồng hồ LA-7 PeacockThước cặp đồng hồ LA-6 PeacockThước cặp đồng hồ LA-5 PeacockThước cặp đồng hồ LA-4 PeacockThước cặp đồng hồ LA-2 PeacockĐồng hồ đo sâu T-6B PeacockĐồng hồ đo sâu T-6A PeacockĐồng hồ đo sâu T-2C PeacockĐồng hồ đo sâu T-4 PeacockĐồng hồ đo sâu T-3 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-2 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-1 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-3C PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-4 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-5 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-6 PeacockĐế Gá Đồng Hồ So Peacock SIS-6CĐế Gá Đồng Hồ So Peacock YM-1Đế Gá Đồng Hồ Bằng Nam Châm Peacock YMH-1Bàn chống tâm Peacock OA, Bench Centers,


Thông tin sản phẩm

Đồng hồ đo độ dày Peacock LB-1 LB-2 LB-3 LB-4 LB-5 LB-6 LB-7 LB-7S LB-7V LB-8 LB-9 LB-14 LH-2


Dial Calipers LB series (Inside measuring of ID and groove widths)
Model LB-1
Graduation 0.1mm
Range 10 - 90mm
Throat depth 125mm
LB-1
Model LB-2
Graduation 0.1mm
Range 10 - 90mm
Throat depth 180mm
LB-2
Model LB-3
Graduation 0.01mm
Range 10 - 30mm
Throat depth 50mm
LB-3
Model LB-4
Graduation 0.01mm
Range 10 - 30mm
Throat depth 100mm
LB-4
Model LB-5
Graduation 0.01mm
Range 20 - 40mm
Throat depth 150mm
LB-5
Model LB-6
Graduation 0.01mm
Range 30 - 50mm
Throat depth 80mm
LB-6
Model LH-2
Graduation 0.01mm
Range 10 - 120mm
Throat depth 50mm
Dial Hand Caliper Gauge
LH-2
Model LB-7
Graduation 0.01mm
Range 10 - 70mm
Throat depth 85mm
Adjustable frame
LB-7
Model LB-7S
Graduation 0.01mm
Range 15 - 35mm
Throat depth 50mm
Adjustable frame
LB-7S
Model LB-7V
Graduation 0.01mm
Range 35 - 85mm
Throat depth 20mm
Adjustable frame
LB-7V
Model LB-8
Graduation 0.01mm
Range 100 - 120mm
Throat depth 90mm
LB-8
Model LB-9
Graduation 0.01mm
Range 20 - 40mm
Throat depth 130mm
LB-9
Model LB-14
Graduation 0.01mm
Range 100 - 150mm
Throat depth 70mm
Adjustable frame
LB-14


Specifications
Model Graduation
(mm)
Range
(mm)
Indication error
(mm)
Throat depth
(mm)
Height of contact point
(mm)
LB-1 0.1 10 - 90 ±0.2 125 2
LB-2 0.1 10 - 90 ±0.2 180 2
LB-3 0.01 10 - 30 ±0.03 50 2
LB-4 0.01 10 - 30 ±0.03 100 2
LB-5 0.01 20 - 40 ±0.03 150 4
LB-6 0.01 30 - 50 ±0.03 80 4
LB-7 0.01 10 - 70 ±0.03 85 2
LB-7S 0.01 15 - 35 ±0.03 50 3.5
LB-7V 0.01 35 - 85 ±0.03 20 6.5
LB-8 0.01 100 - 120 ±0.03 90 30 (SK hardened, one unit with frame)
LB-9 0.01 20 - 40 ±0.03 130 2 (SK hardened, one unit with frame)
LB-14 0.01 100 - 150 ±0.03 70 7
LH-2 0.01 10 - 120 ±0.03 50 2

Dimensions for contact point

LB-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, LH-2 LB-7V
Dimensions for contact point ; LB-1 - LB-7, LH-2
*Hmm (height of contact point)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm type are 
available as options. Order pair as 1 set (2pcs).


Dimensions for contact point ; LB-7V
LB-7S LA-14, LB-14
Dimensions for contact point ; LB-7S Dimensions for contact point ; LA-14, LB-14

 Dial Caliper Gauges Applied examples 


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB