Đồng hồ đo độ dày thành ống Peacock LA-1 LA-2 LA-3 LA-4 LA-5 LA-5S LA-6 LA-7 LA-8 LA-9 LA-10

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Đồng hồ đo độ dày thành ống Peacock LA-1 LA-2 LA-3 LA-4 LA-5 LA-5S LA-6 LA-7 LA-8 LA-9 LA-10

Yêu cầu giá tốt: 0984.843.683, Email: hien@ttech.vn
Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng Peacock

Đồng hồ đo độ dày, 2 Đồng hồ đo độ dày PeacockĐồng hồ đo lỗ, 4 Đồng hồ đo lỗ Peacock, 5 Đồng hồ đo lỗ cán dài, 6 Đồng hồ đo lỗ cán dài Peacock, 7 Đồng hồ đo độ sâu

Đồng hồ đo hãng PeacockThước đo sâu peacock, dial depth gaugeĐồng hồ đo độ dày điện tử Peacock, digital thickness gaugeĐồng hồ đo độ dày Peacock, dial thickness gaugeĐồng hồ đo độ dày, R1-A, Peacock R1-A PeacockĐồng hồ đo độ dày, H, Peacock, Thickness gauges H PeacockĐồng hồ đo lỗ, CC-3C, Peacock, Cylinder gauges CC-3C PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-138B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-136B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-134B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-132B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-130B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-128B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-124B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-270A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-260A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-255A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-245A PeacockThước cặp đồng hồ LA-9 PeacockThước cặp đồng hồ LA-8 PeacockThước cặp đồng hồ LA-7 PeacockThước cặp đồng hồ LA-6 PeacockThước cặp đồng hồ LA-5 PeacockThước cặp đồng hồ LA-4 PeacockThước cặp đồng hồ LA-2 PeacockĐồng hồ đo sâu T-6B PeacockĐồng hồ đo sâu T-6A PeacockĐồng hồ đo sâu T-2C PeacockĐồng hồ đo sâu T-4 PeacockĐồng hồ đo sâu T-3 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-2 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-1 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-3C PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-4 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-5 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-6 PeacockĐế Gá Đồng Hồ So Peacock SIS-6CĐế Gá Đồng Hồ So Peacock YM-1Đế Gá Đồng Hồ Bằng Nam Châm Peacock YMH-1Bàn chống tâm Peacock OA, Bench Centers,


Thông tin sản phẩm

Đồng hồ đo độ dày thành ống Peacock LA-1 LA-2 LA-3 LA-4 LA-5 LA-5S LA-6 LA-7 LA-8 LA-9 LA-10

The dial caliper gauge show its great power in measurement of inside and outside sizes, wall
  thickness, groove width and hole diameters and any other shapes and sections that is not
  apparently accessible.
Dial Calipers LA series (Outside measuring of ODs and thicknesses)
Model LA-1
Graduation 0.1mm
Range 0 - 80mm
Throat depth 120mm
LA-1
Model LA-2
Graduation 0.1mm
Range 0 - 80mm
Throat depth 240mm
LA-2
Model LA-3
Graduation 0.1mm
Range 0 - 80mm
Throat depth 400mm
LA-3
Model LA-4
Graduation 0.05mm
Range 0 - 50mm
Throat depth 90mm
LA-4
Model LA-5
Graduation 0.05mm
Range 0 - 50mm
Throat depth 150mm
LA-5
Model LA-6
Graduation 0.01mm
Range 0 - 10mm
Throat depth 60mm
LA-6
Model LA-7
Graduation 0.01mm
Range 0 - 60mm
Throat depth 85mm
Adjustable frame
The LA-7 can measure
 an absolute value in a
 measuring range of 10mm
It allows measurement
 of comparative values in
 more than 10mm

LA-7
Model LA-8
Graduation 0.1mm
Range 0 - 80mm
Throat depth 130mm
LA-8
Model LA-9
Graduation 0.1mm
Range 0 - 30mm
Throat depth 100mm
LA-9
Model LA-10
Graduation 0.01mm
Range 0 - 20mm
Throat depth 100mm
LA-10


Specifications
Model Graduation
(mm)
Range
(mm)
Indication error
(mm)
Throat depth
(mm)
Dimensions (mm)
H 1 H 2 H 3 H 4
LA-1 0.1 0 - 80 ±0.2 120 25 40 25 40
LA-2 0.1 0 - 80 ±0.2 240 48 57 48 57
LA-3 0.1 0 - 80 ±0.2 400 60 60 58 79
LA-4 0.05 0 - 50 ±0.15 90 30 40 30 40
LA-5 0.05 0 - 50 ±0.15 150 38 57 15 21
LA-5S 0.05 0 - 10 ±0.15 120 1.5 10 34 34
LA-6 0.01 0 - 10 ±0.03 60 2.5 18 2.5 18
LA-7 0.01 0 - 60 ±0.03 85 20 20 15 15
LA-8 0.1 0 - 80 ±0.2 130 - - - -
LA-9 0.1 0 - 30 ±0.2 100 2 12 2 12
LA-10 0.01 0 - 20 ±0.03 100 28 28 28 28

Name of parts
LA series ; Name of parts

 Dial Caliper Gauges Applied examples 

Page Top |

Dial Calipers LA series (Outside measuring of ODs and thicknesses)
Model LA-11
Graduation 0.1mm
Range 0 - 50mm
Throat depth 125mm
LA-11
Model LA-13
Graduation 0.1mm
Range 0 - 130mm
Throat depth 235mm
LA-13
Model LA-14
Graduation 0.01mm
Range 100 - 150mm
Throat depth 70mm
LA-14 is for comparative
 measurement.
LA-14
Model LA-20
Graduation 0.1mm
Range 0 - 80mm
Throat depth 125mm
LA-20
Model LA-21
Graduation 0.1mm
Range 0 - 80mm
Throat depth 220mm
LA-21
Model LA-22
Graduation 0.1mm
Range 0 - 80mm
Throat depth 250mm
LA-22
Model LA-23
Graduation 0.1mm
Range 0 - 80mm
Throat depth 300mm
LA-23
Model LA-24
Graduation 0.1mm
Range 0 - 100mm
Throat depth 600mm
Max. opening frame
   500mm
LA-24
Example (LA-24)
Example (LA-24)

Model LA-31
Graduation 0.01mm
Range 0 - 20mm
Throat depth 125mm
LA-31


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB