Đồng hồ đo nhiệt độ Tecpel DTM-315, DTM-316

Mã sản phẩm: MSP |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Đồng hồ đo nhiệt độ Tecpel DTM-315, DTM-316

Thông tin sản phẩm

Đồng hồ đo nhiệt độ Tecpel DTM-315, DTM-316


Specifications :

Measurement Range:
-200 °C ~ 1,370°C (-328 °F ~ 2498 °F).

Accuracy:

-200 °C ~ 1,370°C  
±(0.5%rdg +1 °C ) typical

-328 °F ~ 2498 °F
±(0.5%rdg +1  °F) typical

Temperature Scale:
Celsius or Fahrenheit user-selectable

Resolution:
1  °C or 1 °F  (-200.0 °C ~ 199.9 °C , 0.1 °C )

Sensor:
K­type Thermocouple

Sampling rate:
2.5 times/per second

General  
Power Requirement:
1 piece 9V battery

Dimensions:
7.2"x2.5"x1.2" (184x64x30mm)

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB