Đồng hồ so Peacock R1N-255, R1N-257, G2N-255, G2N-255M, G2N-257, G2N-257M

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Đồng hồ so Peacock  R1N-255, R1N-257,  G2N-255, G2N-255M, G2N-257, G2N-257M

Yêu cầu giá tốt: 0984.843.683, Email: hien@ttech.vn
Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng Peacock

Đồng hồ đo độ dày, 2 Đồng hồ đo độ dày PeacockĐồng hồ đo lỗ, 4 Đồng hồ đo lỗ Peacock, 5 Đồng hồ đo lỗ cán dài, 6 Đồng hồ đo lỗ cán dài Peacock, 7 Đồng hồ đo độ sâu

Đồng hồ đo hãng PeacockThước đo sâu peacock, dial depth gaugeĐồng hồ đo độ dày điện tử Peacock, digital thickness gaugeĐồng hồ đo độ dày Peacock, dial thickness gaugeĐồng hồ đo độ dày, R1-A, Peacock R1-A PeacockĐồng hồ đo độ dày, H, Peacock, Thickness gauges H PeacockĐồng hồ đo lỗ, CC-3C, Peacock, Cylinder gauges CC-3C PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-138B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-136B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-134B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-132B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-130B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-128B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-124B PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-270A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-260A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-255A PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-245A PeacockThước cặp đồng hồ LA-9 PeacockThước cặp đồng hồ LA-8 PeacockThước cặp đồng hồ LA-7 PeacockThước cặp đồng hồ LA-6 PeacockThước cặp đồng hồ LA-5 PeacockThước cặp đồng hồ LA-4 PeacockThước cặp đồng hồ LA-2 PeacockĐồng hồ đo sâu T-6B PeacockĐồng hồ đo sâu T-6A PeacockĐồng hồ đo sâu T-2C PeacockĐồng hồ đo sâu T-4 PeacockĐồng hồ đo sâu T-3 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-2 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-1 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-3C PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-4 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-5 PeacockĐồng hồ đo lỗ CC-6 PeacockĐế Gá Đồng Hồ So Peacock SIS-6CĐế Gá Đồng Hồ So Peacock YM-1Đế Gá Đồng Hồ Bằng Nam Châm Peacock YMH-1Bàn chống tâm Peacock OA, Bench Centers,


Thông tin sản phẩm

Đồng hồ so Peacock  R1N-255, R1N-257,  G2N-255, G2N-255M, G2N-257, G2N-257M Specifications
 Model  R1N-255  R1N-257
 Digital Gauge  DGN-255  DGN-257
 Resolution  0.001mm  0.01mm
 Accuracy (excluding
 quantized error)
 ±0.004mm  ±0.02mm
 Measuring range 0 - 20mm
 Measuring force less than 1.2N
 Measuring depth 55mm
 Contact Point / Anvil  Ø5mm (SUS) / Ø40mm (Ceramic)


 ■ Digital Thickness Gauges (Handy type)
Digital Thickness Gauge G2N
 Specifications
 Model  G2N-255  G2N-255M  G2N-257  G2N-257M
 Digital Gauge  DGN-255  DGN-255  DGN-257  DGN-257
 Contact Point / Anvil  Ø10mm  Ø6mm  Ø10mm  Ø6mm
 Contact Point parallelism less than 5μm less than 10μm
 Resolution 0.001mm 0.01mm
 Accuracy (excluding quantized error) ±0.008mm ±0.02mm
 Measuring range 0 - 20mm
 Measuring force less than 1.2N
 Measuring depth 33mm


 ■ Digital Thickness Gauges (Large type)
Digital Thickness Gauges JAN
 Specifications
 Model  JAN-255  JAN-257
 Digital Gauge  DGN-255  DGN-257
 Resolution  0.001mm  0.01mm
 Accuracy (excluding quantized error)  ±0.01mm  ±0.02mm
 Contact Point parallelism  less than 5μm  less than 10μm
 Measuring range 0 - 20mm
 Measuring force less than 1.2N
 Measuring depth 150mm
 Contact Point / Anvil Ø10mm / Ø20mm


 ■ Digital Depth Gauges
Digital Depth Gauge T2N
 Specifications
 Model  T2N-255W  T2N-257W
 Digital Gauge  DGN-255  DGN-257
 Resolution  0.001mm  0.01mm
 Accuracy (excluding quantized error)  ±0.004mm  ±0.02mm
 Measuring range 0 - 20mm
 Base ( L×W ) 75mm×11mm
 Base Parallelism less than 5μm
 Contact Point  XS-315 Spherical type (SR1)


HOME | Product Information | Digital Indicators | INDEX: Model No. | Page Top |


Design and specifications are subject to change without notice for future improvement.


 Copyright(C) OZAKI MFG.CO.,LTD. All Rights Reserved.
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB