Đồng hồ vạn năng Hioki DT4281, DT4282

Mã sản phẩm: MSP |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Đồng hồ vạn năng Hioki DT4281, DT4282

Thông tin sản phẩm

Đồng hồ vạn năng Hioki DT4281, DT4282


DC Voltage range 60.000 mV to 1000.0 V, 6 ranges, Basic accuracy: ±0.025 % rdg. ±2 dgt.
AC Voltage* range 60.000 mV to 1000.0 V, 6 ranges, Frequency characteristics: 20 Hz - 100 kHz
Basic accuracy 45 - 65 Hz : ±0.2 % rdg. ±25 dgt. (True RMS, crest factor 3)
DC + AC Voltage* range 6.0000 V to 1000.0 V, 4 ranges, Frequency characteristics: 20 Hz - 100 kHz
Basic accuracy 45 - 65 Hz : ±0.3 % rdg. ±30 dgt. (True RMS, crest factor 3)
Resistance range 60.000 Ω to 600.0 MΩ, 8 ranges, Basic accuracy: ±0.03 % rdg. ±2 dgt.
DC Current range 600.00 μA to 600.00 mA, 4 ranges
Basic accuracy: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.
AC Current* range 600.00 μA to 600.00 mA, 4 ranges
Basic accuracy 45 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±5 dgt. (True RMS, crest factor 3)
Frequency characteristics: 20 Hz - 20 kHz (at 600 μA to 600 mA range)
AC Current* range (use with Clamp on probes) 10.00 A to 1000 A, 7 ranges
Add the Clamp on probe accuracy to Basic accuracy 40 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±2 dgt. (True RMS, crest factor 3)
Peak DC V measurement: Signal width 4 msec or more (single), 1 msec or more (repeated)
AC V, DC/AC A measurement: 
Signal width 1 msec or more (single), 250 μsec or more (repeated)
Capacitance range 1.000 nF to 100.0 mF, 9 ranges, Basic accuracy: ±1.0 % rdg. ±5 dgt.
Continuity Check Continuity threshold: 20/50/100/500 Ω, Response time: 10 ms or more


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB