Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Custom CDM-36

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Custom CDM-36
Thông tin sản phẩm
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Custom CDM-36

Hiệu suất điện
phạm vi sự phân giải Sự chính xác Nhận xét
ACV 60 mV 0,01 mV ± (1,0% + 3 dgt)
Trở kháng đầu vào 10 MΩ
40 Hz đến 1000 Hz
600 mV 0,1 mV
6 V 0,001 V
60 V 0,01 V
600 V 0,1 V
750 V 1 V
DCV 60 mV 0,01 mV ± (0,5% + 3 dgt)
Trở kháng đầu vào 10 MΩ
600 mV 0,1 mV
6 V 0,001 V
60 V 0,01 V
600 V 0,1 V
1000 V 1 V
ACA 60 mA 0,01 mA ± (1,5% + 3 dgt)
Lên đến 10 A
Trong vòng 15 giây trong phạm vi 10 A
40 Hz đến 1000 Hz
600 mA 0,1 mA
6 A 0,001 A
10 A 0,01 A
DCA 60 mA 0,01 mA ± (1,2% rdg + 3 dgt)
Lên đến 10 A
Trong vòng 15 giây trong phạm vi 10 A
600 mA 0,1 mA
6 A 0,001 A
20 A 0,01 A
Ω 600 Ω 0,1 Ω ± (0,5% rdg + 3 dgt)
Điện áp mạch hở: Khoảng 3,5 V
6 kΩ 0,001 kΩ
60 kΩ 0,01 kΩ
600 kΩ 0,1 kΩ
6 MΩ 0,001 MΩ
60 MΩ 0,01 MΩ ± (1,5% rdg + 3 dgt)
Điện dung 9,999 nF 0,001 nF ± (5,0% rdg + 20 dgt)
0-9999 mF
99,99 nF 0,01 nF ± (2,0% rdg + 5 dgt)
999,9 nF 0,1 nF
9,999 μF 0,001 μF
99,99 μF 0,01 μF
999,9 μF 0,1 μF
9,999 mF 0,001 mF ± (5,0% rdg + 5 dgt)
Ngưỡng rung Nhận xét
Kiểm tra liên tục Khoảng 50 MΩ
Điện áp mạch hở: Khoảng 1,0 V
phạm vi sự phân giải Nhận xét
Kiểm tra diode 0 V đến 3 V 1 mV
Điện áp mạch hở: Khoảng 3,5 V
phạm vi đo lường Sự chính xác tần số
tần số 1 Hz đến 9,999 MHz ± (0,1% rdg + 2 dgt) 1.0 Vrms trở lên, sóng sin, 50% sóng vuông
NHIỆM VỤ 5,0-99,0% ± (0,1% + 2 dgt)
10 Hz đến 1 kHz, 1,0 Vrms hoặc cao hơn, sóng vuông
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB