Hợp bộ thử nghiệm cao áp HVTS-HP KEP

Mã sản phẩm: HVTS-HP |
Thương hiệu: KEP

Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Hợp bộ thử nghiệm cao áp
Model: HVTS-HP
Hãng: KEP
Thông tin sản phẩm
Parameter HVTS-HP 
70/55-7,5 (17,5)
HVTS-HP 
70/100-7,5 (17,5)
HVTS-HP 
100/100-7,5 (17,5)
HVTS-HP 
140/100-7,5 (17,5)
Output test AC voltage range, kV 0.5 – 55 1 – 100
Output test DC voltage range, kV 0.5 – 70 1 – 100 1 – 140
Output test AC current, mA, max 130 (300) 75 (175)
Output test DC current, mA, max 90 (200) 30 (65) 40 (90) 55 (125)
Output AC voltage measuring range, kV
3 – 55 3 – 100
Output DC voltage measuring range, kV
3 – 70 3 – 100 3 – 140
Output AC current measuring range, mA

1 – 130

(1 – 300)

1 – 75 (1 – 175)
Output DC current measuring range, mA

1 – 90

(1 – 200)

1 – 30

(1 – 65)

1 – 40

(1 – 90)

1 – 55

(1 – 125)

Measuring accuracy 3 % (of full scale)
Supply voltage, V 220 ± 22
Frequency, Hz 50 ± 1


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC