Máy đo độ ẩm thực phẩm, ngũ cốc Checkline FS2, FS3

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Máy đo độ ẩm thực phẩm, ngũ cốc Checkline FS2, FS3

    Yêu cầu giá tốt:

    0984.843.683.

    Email: hien@ttech.vn

Thông tin sản phẩm

Máy đo độ ẩm thực phẩm, ngũ cốc Checkline FS2, FS3

Name Material Fill Quantity Range
300g wheat wheat 300g 5 up to 28%
300g rape rape 300g 5 up to 18%
230g pumpkin pumpkin seeds 230g 2 up to 20%
310g peas peas 310g 5 up to 25%
300g soybeans soybeans 300g 9 up to 18%
277g beetle bean beetle beans 277g 8 up to 25%
300g rice peeled rice peeled 300g 9 up to 25%
250g rice unpe. rice unpeeled 250g 4 up to 30%
300g rice brown brown rice 300g 4 up to 26%
285g raw cof. pe. raw coffee peeled 285g 9 up to 18%
180g raw cof.unp. raw coffee unpeeled 180g 5 up to 40%
160g coffee roa. roasted coffee 160g 3 up to 20%
150g coffee kib. kibbled coffee 150g 2 up to 10%
300g poppy poppy 300g 5 up to 15%
220g cocoa bean cocoa beans 220g 4 up to 20%
300g flax seeds flax seeds 300g 7 up to 15%
280g sesame sesame 280g 3 up to 10%
300g sorghum sorghum 300g 5 up to 15%
300g buckwheat buckwheat 300g 5 up to 18%
Empty - - -
Empty - - -


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB