Máy đo khí Honeywell BW Solo Hydrogen cyanide (HCN), BW BWC3-M

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)
Máy đo khí Honeywell BW Solo Hydrogen cyanide (HCN), BW BWC3-M

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

THIẾT BỊ KIỂM TRA KHÍ GASALERT EXTREME ETHYLENE OXIDEMÁY ĐO ĐƠN KHÍ HONEYWELL GASALERT EXTREME CO GAXT-M-DLMÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY BW GASALERT EXTREME O2 0~30%THIẾT BỊ DÒ KHÍ ĐỘC SO2 GASALERT EXTREME 0-100 PPMMÁY ĐO KHÍ ĐƠN CHỈ TIÊU BW GASALERT EXTREME HCN HIỆN SỐMÁY ĐO KHÍ ĐỘC, ĐO 4 KHÍ CẦM TAY GASALERMICROCLIP XLMÁY ĐO KHÍ ĐỘC VÀ OXY GASALERTCLIP EXTREME2MÁY ĐO KHÍ ĐỘC CẦM TAY GASALERTCLIP EXTREME3MÁY ĐO KHÍ ĐỘC CẦM TAY GASALERT EXTREMEMÁY ĐO KHÍ ĐỘC BW GASALERT CLIP EXTREME H2S GA24XT-H510MÁY ĐO KHÍ ĐA CHỈ TIÊU BW GASALERT QUATTRO QT-XWHM-R-Y-NAMÁY ĐO KHÍ HYDROCARBON (HC) GASALERTMAX XTMÁY ĐO KHÍ CẦM TAY ĐA CHỈ TIÊU GASALERTMICRO 5PIDMÁY ĐO KHÍ CẦM TAY ĐA CHỈ TIÊU GASALERTMICRO 5MÁY ĐO KHÍ BW HONEYWELL GASALERT MICRO CLIP XL 4-KHÍMÁY ĐO KHÍ BW HONEYWELL GASALERT CLIP EXTREME O2 MÁY ĐO KHÍ BW HONEYWELL GASALERT CLIP EXTREME H2S MÁY ĐO KHÍ BW GASALERT MICRO CLIP XT MC2-XWHM-Y-NAMÁY ĐO KHÍ BW GASALERT MAX XT II MÃ: XT-XWHM-Y-NAMÁY ĐO DÒ RỈ PH3 BW HONEYWELL GASALERT EXTREMEMÁY ĐO DÒ RỈ KHÍ ĐỘC GASALERT EXTREME CO H2-RESISTANTMÁY ĐO DÒ NỒNG ĐỘ KHÍ ĐỘC GASALERTMICROCLIP X3MÁY ĐO 5 KHÍ NH3, CO, H2S, O2, LEL GASALERTMICRO 5 - BWMÁY DÒ KHÍ ĐỘC GASALERT EXTREME NH3 0-100 PPM GAXT-A-DLMÁY DÒ KHÍ ĐA NĂNG GASALERTMICROCLIP XTMÁY ĐO KHÍ HÃNG BW TECHNOLOGYMÁY ĐO KHÍ HÃNG BW HONEYWELLMáy đo khí BWC4-Y-N BW Clip4 (O2, LEL, H2S, CO) BW Technology, Máy đo khí BW Clip BW Technology, Máy đo khí GasAlertMicro 5 IR BW Technology, Máy đo khí GasAlertMicro 5 PID BW Technology, Máy đo khí đa chỉ tiêu GasAlertMicro 5 BW Technology, Máy đo khí đa chỉ tiêu GasAlertQuattro BW Technology, Máy đo khí đa chỉ tiêu GasAlertMax XT II BW Technology, Máy đo khí đa chỉ tiêu GasAlertMicroClip XT BW Technology, Máy đo khí độc GasAlertClip Extreme BW Technology, Máy đo khí GasAlertClip Extreme BW Technology, Máy đo khí GasAlert Extreme BW Technology , Bộ Kit Confineed Space 4-gas Quattro QT-XWHM-R-Y-NA-CS BW Technology, Máy đo khí đa năng GasAlertMicroClip XT BW Technology, Máy dò khí độc GasAlert Extreme 0-400 PPM BW Technology, Máy dò khí độc GasAlert Extreme NH3 0-100 PPM GAXT-A-DL BW Technology, Máy dò khí độc GasAlert Extreme H2S 0-500 PPM BW Technology, Máy phát hiện khí độc GasAlert Extreme O3 0-1 PPM BW Technology, Máy đo 5 khí GasAlertMicro 5 BW Technology, Máy đo dò khí độc đơn chỉ tiêu Clip BW Technology, Máy đo dò nồng độ khí độc gasalertmicroclip X3 BW Technology, Máy đo dò gỉ khí độc Gasalert Extreme CO H2-Resistant BW Technology, Máy đo khí XT-XWHM-Y-NA BW Technology, Máy đo khí GA36XT-H H2S BW Technology, Máy đo khí cầm tay GA24XT-X BW Technology, Máy đo khí cầm tay đa chỉ tiêu GASALERTMICRO 5IR BW Technology, Máy đo khí cầm tay đa chỉ tiêu GASALERTMICRO 5PID BW Technology, Máy đo khí cầm tay đa chỉ tiêu QT-XWHM-R-Y-NA BW Technology, Máy đo khí Hydrocacbon GASALERTMAX XT BW Technology, Máy đo khí độc NO2 0-99.9 PPM BW Technology, Máy đo khí độc và oxy GASALERTCLIP EXTREME2 BW Technology, Máy đo nồng độ oxy GASALERT EXTREME O2 0~30% BW Technology, Thiết bị kiểm tra khí GASALERT EXTREME ETHYLENE OXIDE BW Technology, Bộ dụng cụ kiểm tra khí Gasalert max XT-XWHM-Y-NA-CS BW Technology

Thông tin sản phẩm
Máy đo khí Honeywell BW Solo Hydrogen cyanide (HCN), BW BWC3-M

Solo Hydrogen cyanide (HCN) gas detector, non-wireless gas detector, yellow housing

Solo Hydrogen cyanide (HCN) gas detector, non-wireless, yellow housing
Easy to operate and to service with an extensive selection of sensor options.
Reduce cost of ownership.
Ensure compliance.
Enable connected workers.
know your workers are protected.
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB