Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 2204A, PicoScope 2205A, PicoScope 2206B, PicoScope 2207B, PicoScope 2208B

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 2204A, PicoScope 2205A, PicoScope 2206B, PicoScope 2207B, PicoScope 2208B

Thông tin sản phẩm

Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 2204A, PicoScope 2205A, PicoScope 2206B, PicoScope 2207B, PicoScope 2208B


PicoScope 2 Channel Oscilloscopes
Model PicoScope
2204A
PicoScope
2205A
PicoScope
2206B
PicoScope
2207B
PicoScope
2208B
VERTICAL
Input channels 2
Bandwidth 10 MHz 25 MHz 50 MHz 70 MHz 100 MHz
Rise time (calculated) 35 ns 14 ns 7 ns 5 ns 3.5 ns
Input type BNC(f)
Vertical resolution 8 bits
Enhanced vertical resolution Up to 12 bits
Input sensitivity 4 mV/div to 4 V/div (10 vertical divisions)
Input ranges ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV,  ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V ±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V
Input coupling AC/DC
Input characteristics 1 MΩ ± 1% ∥ 14 pF ± 2 pF 1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF
DC accuracy ±3% of full scale ±200 μV
Analog offset range
(vertical position adjust)
none ±250 mV (50 mV to 200 mV ranges)
±2.5 V (500 mV to 2 V ranges)
±20 V (5 V to 20 V ranges)
Overvoltage protection ±100 V (DC + AC peak)


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB