Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 4424, PicoScope 4224, PicoScope 4224 IEPE

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 4424, PicoScope 4224, PicoScope 4224 IEPE

Thông tin sản phẩm

Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 4424, PicoScope 4224, PicoScope 4224 IEPE


General Specifications
Model PicoScope 4424 PicoScope 4224 PicoScope 4224 IEPE
Passive probe
mode
IEPE interface
mode
Oscilloscope – vertical
Input channels 2 2
Bandwidth 10 MHz 1.6 Hz to 20 MHz
(10 MHz on ±50 mV range)
Rise time (10% to 90%,
calculated)
17.5 ns (35 ns on ±50 mV range)
Input type Single–ended, BNC connector
Vertical resolution 12 bits
Enhanced vertical resolution 16 bits
Input sensitivity 10 mV/div to 20 V/div 10 mV/div to 4 V/div
Input ranges (full scale) ±50 mV to ±100 V in 11 ranges ±50 mV to ±20 V in 9 ranges
Input coupling Software-selectable AC/DC
Input characteristics 1 MΩ || 22 pF 1 MΩ || 1 nF
DC accuracy ±1%
Overvoltage protection ±200 V (DC + AC peak) ±100 V (DC + AC peak)
Oscilloscope — horizontal
Maximum sampling rate (single
shot)
1 or 2 channels:
80 MS/s*
3 or 4 channels:
20 MS/s
80 MS/s


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB