Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 4424, PicoScope 4824, PicoScope 5242A, PicoScope 5444B, PicoScope 6404D

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 4424, PicoScope 4824, PicoScope 5242A, PicoScope 5444B, PicoScope 6404D

Thông tin sản phẩm

Máy hiện sóng Oscilloscope PicoScope 4424, PicoScope 4824, PicoScope 5242A, PicoScope 5444B, PicoScope 6404D


Waveform update rate (wfm/s)1

Note 1: Test conditions. PicoScope software set to fastest timebase in persistence mode, input signal > 10 MHz. PC used running Windows 8.1 on an Intel i5-4750 @ 3.25 GHz.
 


PicoScope Model
 
v 6.8.8 v 6.9.5 v 6.10.2 Beta v 6.10.6

PicoScope 2104

35

150

180

180

PicoScope 2204A

40

710

2,200

2,200

PicoScope 2206A

1,200

1,500

3,300

5,700

PicoScope 2208A

1,200

1,500

3,300

8,500

PicoScope 3204A

11,000

27,000

80,000

130,000

PicoScope 3207B

11,000

25,000

100,000

170,000

PicoScope 3404B

11,000

25,000

80,000

150,000

PicoScope 3404D MSO

N/A

N/A

N/A

170,000

PicoScope 4262

4,700

6,000

9,100

9,100

PicoScope 4424

4,300

6,900

8,300

8,400

PicoScope 4824

12,000

25,000

70,000

100,000

PicoScope 5242A

11,000

24,000

80,000

130,000

PicoScope 5444B

11,000

24,000

80,000

130,000

PicoScope 6404D

12,000

29,000

120,000

170,000

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB