Thông tin sản phẩm

Nệm chống rung SKF SM 36 -CS


Material Standard
Tightening torque M36 Metric
Bolt size 2570 Nm
Tightening torque M39 Metric
Machine load 3000 Nm
Bolt size 90 kN
Max. bolt size1) (optional) M42 Metric
Max. element load 475 kN
Min. height 55 mm
(A) Nominal height 61 mm
Max. height 67 mm
Min. reduced height 44 mm
Max. extended height 160 mm
Bolt hole 44 mm


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB