Thiết bị đo công suất 1 pha EVERFINE PF2010

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị đo công suất 1 pha EVERFINE PF2010

Thông tin sản phẩm

Thiết bị đo công suất 1 pha EVERFINE PF2010


Items

Voltage

C urrent

Measurement range

0.1V~600V

2.5mA~20A(direct input)

Input range (RMS)

 

30/60/100/200/400/600V

Direct input:0.5/1/2/5/10/20A

External input:50/100/200mV

Range switch

Manual / Automatic

Test mode

RMS / MEAN / DC

Frequency range

DC/AC10Hz~500kHz

Measurement accuracy

DC:

±(0.04%Reading + 0.08%Range+1 digit)

±(0.08%Reading + 0.16%Range+1 digit)

10Hz~45Hz

±(0.03%Reading + 0.05%Range+1digit)

±(0.05%Reading + 0.05%Range+1digit)

45Hz~65Hz

±(0.03%Reading + 0.03%Range+1digit)

±(0.04%Reading + 0.04%Range+1digit)

65Hz~250Hz

±(0.05%Reading + 0.1%Range+1digit

±(0.05%Reading + 0.2%Range+1digit)

250Hz~1kHz

±(0.05%Reading + 0.5%Range+1digit

±(0.05%Reading + 1%Range+1digit)

1kHz~10kHz

±(0.05%Reading + 1% Range+1 digit)

±(0.05%Reading + 2%Range+1 digit)

10kHz~100kHz

±(0.01×(f-10)%Reading + 1.5%Range+1 digit)

±(0.02×(f-10)%Reading + 2.5%Range+1 digit)

100kHz~500kHz

±(0.03×(f-100)%Reading + 3%Range+digit)

±(0.15×(f-100)%Reading + 5%Range+digit)


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB