Thiết bị đo màu màn hình EVERFINE SRC Spectral radiance colorimeter

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị đo màu màn hình EVERFINE SRC Spectral radiance colorimeter

Thông tin sản phẩm

Thiết bị đo màu màn hình EVERFINE SRC Spectral radiance colorimeter


Viewing angle

0.2°

0.1°

Measuring  range of luminance (300mm)

Φ4mm

Φ0.8mm

Φ0.4mm

Luminance test range

(Standard A light source)

0.0005~6,000cd/㎡

0.0125~150,000cd/㎡

0.05~600,000cd/㎡

Luminance 

accuracy

±2% reading +1 word (in accordance with JJG211-2005)

Chromaticity accuracy

(x, y)

(Standard A light source)

x,y:0.001,0.0015

(≥0.05cd/m2)

x,y: 0.002 (0.001~0.5cd/m2)

x,y:0.001,0.0015

(≥1.25cd/m2)

x,y: 0.002(0.025~1.25cd/m2)

x,y: 0.001,0.0015 (≥5cd/m2)

x,y: 0.002(0.1~5cd/m2)

Luminance repeatability

0.15%(≥0.05cd/m2)

0.25%(0.003~0.05cd/m2) 0.7% (0.001~0.003cd/m2)

0.15%(≥1.25cd/m2)

0.25% (0.075~1.25cd/m2)

0.7% (0.025~0.075cd/m2)

0.15%(≥5cd/m2)

0.25% (0.3~5cd/m2)

0.7% (0.1~0.3cd/m2)

Colorimetry 

repeatability

x,y: 0.0004

(≥0.2cd/m2)

x,y: 0.0006 (0.1~0.2cd/m2)

x,y:0.0015 (0.003~0.1cd/m2)

x,y:0.0035

(0.001~0.003cd/m2)

x,y: 0.0004

(≥5cd/m2)

x,y: 0.0006 (2.5~5cd/m2)

x,y: 0.0015 (0.075~2.5cd/m2)

x,y: 0.0035

(0.025~0.075cd/m2)

x,y:0.0004

(≥20cd/m2)

x,y: 0.0006 (10~20cd/m2)

x,y: 0.0015 (0.3~10cd/m2)

x,y: 0.0035 (0.1~0.3cd/m2)

CCT range

1000K ~ 100000K


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB