Thiết bị đo và phân tích công suất điện năng EVERFINE PF5000

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị đo và phân tích công suất điện năng EVERFINE PF5000

Thông tin sản phẩm

Thiết bị đo và phân tích công suất điện năng EVERFINE PF5000Items

Specification

Input Element

Element1 ~ Element 6 is optional max is up to 6 channels

Measurement Range

Voltage:

CF3:1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000[V]

CF6:0.75 / 1.5/3/ 5 /7.5 /15/30/ 50/ 75 /150/300/ 500[V]

Current:

Direct input:

5A Element:

CF3:10m / 20m / 50m / 100m / 200m / 500m / 1 / 2 / 5 [A]

CF6:5m / 10m / 25m / 50m / 100m / 250m / 500m / 1 / 2.5 [A]

20A Element:

CF3:500m / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 [A]

CF6:250m / 500m / 1 / 2.5 / 5 / 10 [A]

30A Element:

CF3:500m / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 [A]

CF6:250m / 500m / 1 / 2.5 / 5 / 15[A]

50AElement:

CF3:500m / 1 / 2 / 5 / 10 / 50 [A]

CF6:250m / 500m / 1 / 2.5 / 5 / 25 [A]

External current sensor input:

CF3:50m / 100m / 200m / 500m / 1 / 2 / 5 / 10 [V]

CF6:25m / 50m / 100/ 250m / 500 / 1 / 2.5 / 5 [V]

Frequency:DC,0.1Hz~1MHz,Bandwidth:5MHz(-3dB,Typical)

Sample rate

2Ms/s

Measurement Accuracy

0.03%rdg(Reading)+0.05%rng(Range)

Range switch

Fixed / Auto range is selected

 Range can be independent set for each input element .

Filter

Line filter:OFF500kHz5kHz50kHz

Frequency filter:OFF100Hz or 1kHz

A/D Converter

Resolution:16bit;Sampling time:almost 500ns

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB