Thiết bị giám sát máy biến áp Reinhausen MSENSE DGA 2

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị giám sát máy biến áp Reinhausen MSENSE DGA 2, MSENSE DGA 3, MSENSE DGA 5, MSENSE DGA 9

Thông tin sản phẩm

Thiết bị giám sát máy biến áp Reinhausen MSENSE DGA 2, MSENSE DGA 3, MSENSE DGA 5, MSENSE DGA 9


AN OVERVIEW OF THE DEVICES OF THE MSENSE® DGA SERIES:

Device name MSENSE® DGA 2 MSENSE® DGA 3 MSENSE® DGA 5 MSENSE® DGA 9
Property Early warning system
Alerts

Early warning system
Alerts

Intensive monitoring
Fault analysis

Intensive monitoring
Fault analysis

Measuring component:
Moisture in the oil X X X X
Hydrogen H2 X X X X
Carbon monoxide CO - X X X
Carbon dioxide CO2 - - - X
Methane CH4 - - - X
Acetylene C2H2 - - X X
Ethylene C2H4 - - X X
Ethane C2H6 - - - X
Oxygen O2 - - - X
Application
  Important transformers Important transformers Critical and strategically important transformers Critical and strategically very important transformers
Retrofit X X X X
Interpretation and fault detection
Measurement of absolute values X X X X
Trend analysis X X X X
Fault classification - - X X
Rogers diagram - - - X
Duval triangle - - - X
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB