Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Fluke 750P

Mã sản phẩm: MSP |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Fluke 750P

Thông tin sản phẩm

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Fluke 750P


Mô-đun Chênh lệchThông số kỹ thuật
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750P00 0 đến 1 inH 2O (0 đến 2,5 mBar) 30X Không khí khô Không khí khô
750P01 0 đến 10 inH 2O (0 đến 25 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P02 0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P22 0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar) 3X 316 SS Không khí khô
750P03 0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P23 0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750P04 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P24 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) 4X 316 SS Không khí khô
Model Sai số Tham chiếu4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P00 ±0,15% ±0,3% ±0,35% ±0,25% ±0,30%
750P01 ±0,1% ±0,2% ±0,3% ±0,15% ±0,25%
750P02 ±0,050% ±0,1% ±0,15% ±0,075% ±0,125%
750P22 ±0,050% ±0,1% ±0,15% ±0,075% ±0,125%
750P03 ±0,02% ±0,04% ±0,05% ±0,035% ±0,04%
750P23 ±0,02% ±0,04% ±0,05% ±0,035% ±0,04%
750P04 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P24 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB