Thiết bị hiệu chuẩn áp suất phòng nổ Fluke 721Ex

Mã sản phẩm: MSP |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất phòng nổ Fluke 721Ex

Thông tin sản phẩm

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất phòng nổ Fluke 721Ex


Thông số kỹ thuật 1 năm
Fluke-721Ex-1601 Dải đo Độ phân giải Độ chính xác
Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +16 psi,
-0,97 bar đến 1,1 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
-12 psi đến +100 psi,
-0,83 bar đến 6,9 bar
0,01 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-1603 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +16 psi,
-0,97 bar đến 1,1 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
-12 psi đến +300 psi,
-0,83 bar đến 20 bar
0,01 psi,
0,001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-1605 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +16 psi,
-0,97 bar đến 1,1 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
-12 psi đến +500 psi,
-0,83 bar đến 34,5 bar
0,01 psi, 
0,001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-1610 Cảm biến áp suất thấp
0 psi đến +1000 psi,
0,00 bar đến 69 bar
0,1 psi, 
0,001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
-12 psi đến +500 psi,
-0,83 bar đến 34,5 bar
0,01 psi, 
0,001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-1615 Dải đo Độ phân giải Độ chính xác
Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +16 psi,
-0,97 bar đến 1,1 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
0 psi đến +1500 psi,
0,00 bar đến 103,4 bar
0,1 psi, 
0,001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-1630 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +16 psi,
-0,97 bar đến 1,1 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
0 psi đến +3000 psi,
0,00 bar đến 200 bar
0,1 psi, 
0,01 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-1650 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +16 psi,
-0,97 bar đến 1,1 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
0 psi đến +5000 psi, 
0,00 bar đến 345 bar
0,1 psi, 
0,01 bar
0,035% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-3601 Dải đo Độ phân giải Độ chính xác
Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +36 psi, 
-0,97 bar đến 2,48 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
-12 đến +100 psi, 
-0,83 đến to 6,9 bar
01 psi, 
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-3603 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +36 psi, 
-0,97 bar đến 2,48 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
-12 psi đến +300 psi, 
-0,83 bar đến 20 bar
0,01 psi, 
0,001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-3605 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +36 psi, 
-0,97 bar đến 2,48 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
-12 psi đến +500 psi, 
-0,83 bar đến 34,5 bar
0,01 psi, 
0,001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-3610 Dải đo Độ phân giải Độ chính xác
Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +36 psi, 
-0,97 bar đến 2,48 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
0 psi đến +1000 psi, 
0,00 bar đến 69 bar
0,1 psi, 
0,001 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-3615 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +36 psi, 
-0,97 bar đến 2,48 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
0 psi đến +1500 psi, 
0,00 bar đến 103,4 bar
0,1 psi, 
0,01 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-3630 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +36 psi, 
-0,97 bar đến 2,48 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
0 psi đến +3000 psi, 
0,00 bar đến 200 bar
0,1 psi, 
0,01 bar
0,025% của toàn thang đo
Fluke-721Ex-3650 Cảm biến áp suất thấp
-14 psi đến +36 psi, 
-0,97 bar đến 2,48 bar
0,001 psi,
0,0001 bar
0,025% của toàn thang đo
Cảm biến áp suất cao
0 psi đến +5000 psi, 
0,00 bar đến 345 bar
0,1 psi, 
0,01 bar
0,035% của t


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB