Thiết bị hiệu chuẩn điện Transmille 33XXA SERIES, 3350A, 3341A, 3310A

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị hiệu chuẩn điện Transmille 33XXA SERIES, 3350A, 3341A, 3310A

Thông tin sản phẩm

Thiết bị hiệu chuẩn điện Transmille 33XXA SERIES, 3350A, 3341A, 3310A


 

3350A

3341A

3310A

DC VOLTAGE
Best 1 Year Total Accuracy
0 - ±20V (0 - ±1000V Option)
± 50 ppm
0 - ±20V (0 - ±1000V Option)
± 25 ppm
0 - ±20V (0 - ±1000V Option)
± 8 ppm
DC CURRENT (OPTIONAL)
Best 1 Year Total Accuracy
0 - ±22A
± 100ppm
0 - ±30A
± 50ppm
0 - ±30A
± 50ppm
AC VOLTAGE (OPTIONAL)
Best 1 Year Total Accuracy
20mV - 1000V, 10Hz to 100kHz 20mV - 1000V, 10Hz to 500kHz
0.04%
20mV - 1000V, 10Hz - 1MHz
0.015%
AC CURRENT (OPTIONAL)
Best 1 Year Total Accuracy
20uA - 22A, 10Hz to 10kHz
0.07%
20uA - 30A, 10Hz to 10kHz
0.06%
20uA - 30A, 10Hz to 10kHz
0.04%
RESISTANCE (PASSIVE) (OPTIONAL)
Best 1 Year Total Accuracy
0 Ohms - 100 MOhms
60ppm
0 Ohms - 1 GOhms
40ppm
0 Ohms - 1GOhms
18ppm
CAPACITANCE (PASSIVE) (OPTIONAL)
Best 1 Year Total Accuracy
10nF - 1uF
0.25%
1nF - 10uF
0.25%
1nF - 10uF
0.25%
 


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB