Thiết bị kiểm tra độ xốp, độ mềm vải DAIEI KAGAKU CAN-1MCC, CAN-3MCC, DRP-100, DRP-200, GAS-10, HOM-200

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị kiểm tra độ xốp, độ mềm vải DAIEI KAGAKU CAN-1MCC, CAN-3MCC, DRP-100, DRP-200, GAS-10, HOM-200

Thông tin sản phẩm

Thiết bị kiểm tra độ xốp, độ mềm vải DAIEI KAGAKU CAN-1MCC, CAN-3MCC, DRP-100, DRP-200, GAS-10, HOM-200


Automatic Cantilever Softness Tester [CAN-1MCC]
Reference standard: JIS L-1096、L-1912、L-1913
ISO 9073-7
ASTM D 5732
GB/T 18318-01
This tester can measure stiffness properties of textile fabrics and nonwoven fabrics by employing the principle of cantilever bending of the fabric its own weight.
[CAN-3MCC]
Reference standard:
Drape Tester [DRP-100, DRP-200]
Reference standard: JIS L 1096;JIS L 1018 standards
Gurley Type Bending Stiffness Tester [GAS-10]
Reference standard: JIS L 1096;JAPAN TAPPI No.40 standards
Gurley Type Bending Stiffness Tester [GAS-100]
Reference standard: JIS L 1096;JAPAN TAPPI No.40 standards
Handle -O- Meter [HOM-200]
Reference standard: JIS L 1076、JAPAN TAPPI No.34、ASTM D2923-06 standards


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB