Thiết bị kiểm tra relay bảo vệ, máy cắt DETEC DTE-450/2000

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị kiểm tra relay bảo vệ, máy cắt DETEC DTE-450/2000

Thông tin sản phẩm

Thiết bị kiểm tra relay bảo vệ, máy cắt DETEC DTE-450/2000


Output terminal UI:  ~450/5—Adjustable AC voltage, and

                                 ± 450/5 – Adjustable DC voltage

Adjustment ranges of output voltage, V 0,2...50                     2,0…250                         4,0...450

Rated output current, A                               5                                5                                      3

Maximum output current, A                         8                                8                                      5

Rated output power, kW                    1,5

Max output power, kW                       2,5

Adjustment step of the output voltage when using single phase voltage regulator (laboratory autotransformer)

                                                                   0,1                            0,25                                  0,45

Protection: FU1—fuse-link, A            10


Output Terminal U2: Adjustable Alternative Current and Voltage  0,05….10

Adjustment range of the output voltage, V 220V +/- 10% (50 Hz)

Adjustment range of the output current, A/td>   0….20  0….200

Rated output current when using single-phase voltage regulator (laboratory autotransformer), A   20  200

Maximum output current when using single-phase voltage regulator (laboratory autotransformer), A   22  220

Protection: Circuit breaker device C25, Im setting of current measurer   22  220


Output Terminal U3: Adjustable Alternative Current and Voltage 

Adjustment range of the output voltage, V         0,03….3,3

Adjustment range of the output current, A/td>   0….2000

Maximum output current when using built-in thyristor regulator, A     3000

Protection: Circuit breaker device C25, Im setting of current measurer   2200


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB