Thiết bị kiểm tra vải sợi sau khi giặt DAIEI KAGAKU AWS-400B, BCG-A80, DC-1A, DC-2A, FB-2

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị kiểm tra vải sợi sau khi giặt DAIEI KAGAKU AWS-400B, BCG-A80, DC-1A, DC-2A, FB-2

Thông tin sản phẩm

Thiết bị kiểm tra vải sợi sau khi giặt DAIEI KAGAKU AWS-400B, BCG-A80, DC-1A, DC-2A, FB-2


Laundry Ruck, Dimension Change, Detergency

Automatic Repeat Washing System [AWS-400B]
Reference standard:
Automatic Plane Type Test Press Machine [BCG-A80]
Reference standard: JIS L 1096 standards
Dry Cleaning Tester [DC-1A, DC-2A]
Reference standard: JIS L 1018、JIS L 1089 、JIS L 1091standards
Flatbed Press [FB-2]
Reference standard: JIS L-1096; AATCC 96-2004 standards
Lighting Stand for Viewing Test Specimens [LS-240W]
Reference standard: JIS L1096, ISO 7769, ISO 15487
Screen Drying Rack [SDC-33]
Reference standard:
Textile Shrinkage Percentage Tester (Dip Method) [SP-1E]
Reference standard:
Tergot -O- Meter [TM-4]
Reference standard: JIS K 3371 standards
Test Washer Apparatus(Washer Method) [WS-1SE]
Reference standard: JIS L 1096, JIS L 1018


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB