Thiết bị phân tích bóng đèn huỳnh quang EVERFINE HB-6B Electrical Ballast Analyzer

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:
Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị phân tích bóng đèn huỳnh quang EVERFINE HB-6B Electrical Ballast Analyzer

Thông tin sản phẩm

Thiết bị phân tích bóng đèn huỳnh quang EVERFINE HB-6B Electrical Ballast Analyzer


Input Characteristics:it can measure RMS voltage (5 v ~ 300 v), the peak voltage, voltage wave ratio, RMS current 0.010 ~ 1.000/5.000(A), peak current, current wave ratio, active power (0.5 ~ 1500 w), apparent power, power factor, power frequency, voltage current actual waveform, and the tape function of phase current waveform analysis.Accuracy: ± (0.1%Reading+0.1%Range+1)

Harmonic analysis:it can measure the THD of voltage and current, relative value of each harmonic from 0 to 39th, effective value, harmonic spectrum,harmonic current per watt.

Input start analysis: the waveform of the starting process of the input voltage maximum, the impulse current, the time when the voltage current reaches the

maximum value and the starting process of the input voltage current are measured within 40ms of the electronic ballast.

Output starting characteristics: the curve and the maximum value of RMS of the lamp voltage (30.0 ~ 1000.0V), lamp current (0.010 ~ 2.000A), incoming cathode current (0.010 ~ 2.000A) and filament current (0.010 ~ 2.000A) are measured within 0 ~ 5 seconds after the electronic ballast is started. Voltage and current accuracy: ±2%Range

Output steady-state characteristics:measurement of steady-state lamp voltage RMS (10.0 ~ 300.0V), lamp current RMS (0.010 ~ 0.500/2.000A), incoming cathode current RMS (0.010 ~ 2.000A), filament current RMS (0.010 ~ 2.000A), peak value, wave peak ratio;Waveform of lamp voltage, lamp current, incoming cathode current and filament current; Lamp frequency and lamp power. High frequency waves can be expanded. Accuracy: ±1%Range.

Preheating energy test:the true RMS of the filament voltage (2.0-30.0V), the true RMS of the filament current (0.010-2.000A), the filament power (0.1-60W) and the above parameters are measured within 0 ~ 5 seconds after the electronic ballast is started.


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
@ 2016 NAB