Thiết bị phát hiện rò rỉ PermaNET+ HWM Water

Mã sản phẩm: PermaNET+ HWM Water |
Thương hiệu:

Giá gốc:

Giá khuyến mại: Liên hệ ( Đã có VAT )

Tiết kiệm: (0%)

Thiết bị phát hiện rò rỉ PermaNET+ HWM Water

Thông tin sản phẩm

Thiết bị phát hiện rò rỉ PermaNET+ HWM Water

PERMANET+


Sensor
Input
Options
Permalog LNS Sensor
Permalog LNS Sensor USB Cable for connection to PDA hand held programming and data collection unit, laptop,
desktop PC or Tablet
Dimensions

Logger without antenna = H = 86mm,              W = 115mm, D = 114mm
LNS: H = 98mm, W = 50mm, D = 50mm

Weight Logger = 338 grams
Leak Noise Sensor= 476 grams
Operating
Temp
Logger: -20 to +60°C (-5 to +140°F)
Leak Noise Sensor: -20 to +60°C (-5 to +140°F)
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC